järgmine
eelmine
punktid
Euroopa jäätmevood

Euroopa jäätmevood

EL 28 liikmesriigis ja Norras tekitati 2010. aastal kokku umbes 2500 miljonit tonni jäätmeid. Allpool on esitatud ülevaade sellest, kust need jäätmed pärinesid ja millest need koosnesid.

Euroopa jäätmevood - Read More…

Kui suur osa olmejäätmetest võetakse ringlusse?

Kui suur osa olmejäätmetest võetakse ringlusse?

Suure osa äravisatavatest jäätmetest saaks ringlusse võtta. Ringlussevõtt toob kasu keskkonnale, hoides ära jäätmete jõudmise prügimäele ja andes toorainet uute toodete jaoks. Ringlussevõtt võib ergutada ka uuendustegevust ja luua töökohti.

Kui suur osa olmejäätmetest võetakse ringlusse? - Read More…

Kuidas mõjutab keskkonda toit, mida me ostame ja sööme või mille me söömata jätame?

Kuidas mõjutab keskkonda toit, mida me ostame ja sööme või mille me söömata jätame?

Enne meie söögilauale jõudmist tuleb toit toota, töödelda, pakkida, transportida ja turustada. Igal sammul kasutatakse ressursse ning tekitatakse jäätmeid ja saastet juurde.

Kuidas mõjutab keskkonda toit, mida me ostame ja sööme või mille me söömata jätame? - Read More…

Kuidas on keskkond ning meie heaolu ja tervis omavahel seotud?

Kuidas on keskkond ning meie heaolu ja tervis omavahel seotud?

Loodusvarasid kasutatakse tootmises ja tarbimises ning need loovad jõukust ja töökohti, parandades sellega meie elukvaliteeti ja suurendades heaolu. Kuid meie loodusvarade tarbimise tase ähvardab ohtu seada ökosüsteemide suutlikkuse meid tulevikus varustada.

Kuidas on keskkond ning meie heaolu ja tervis omavahel seotud? - Read More…

Kuidas saaksime luua ressursitõhusa ringmajanduse?

Kuidas saaksime luua ressursitõhusa ringmajanduse?

Praegu kasutame rohkem loodusvarasid, kui meie planeet suudab sama aja jooksul toota. Peame vähendama jäätmete hulka ja kasutatavate loodusvarade kogust.

Kuidas saaksime luua ressursitõhusa ringmajanduse? - Read More…

Kuidas saame vähendada jäätmeid ja neid paremini kasutada?

Kuidas saame vähendada jäätmeid ja neid paremini kasutada?

Parim viis, kuidas vähendada jäätmete keskkonnamõju, on eeskätt ära hoida jäätmete teke. Paljusid asju, mille me ära viskame, saab tegelikult uuesti kasutada, teisi aga saab võtta ringlusse toorainena.

Kuidas saame vähendada jäätmeid ja neid paremini kasutada? - Read More…

Millistest allikatest on pärit Euroopa toidujäätmed?

Millistest allikatest on pärit Euroopa toidujäätmed?

Umbes kolmandik kogu maailmas toodetavast toidust läheb raisku. Toidu raiskuminek tähendab ka teiste ressursside, nagu maa, vesi, energia ja tööjõud, olulist kadu.

Millistest allikatest on pärit Euroopa toidujäätmed? - Read More…

Millistest allikatest on pärit merepraht ja milline on selle mõju?

Millistest allikatest on pärit merepraht ja milline on selle mõju?

Meie ookeanidesse satub üha suuremates kogustes prahti, mis kahjustab ökosüsteemide seisundit, tapab loomi ja seab ohtu inimeste tervise. Lahendus peitub jäätmetekke vältimises ja paremas jäätmekäitluses maismaal.

Millistest allikatest on pärit merepraht ja milline on selle mõju? - Read More…

Permalinks

Tegevused dokumentidega