järgmine
eelmine
punktid

Uus globaalne kord

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2023-03-21
Maailma võimukese on nihkumas. Enam ei saa kõnelda ühe üliriigi ülemvõimust, kasvamas on riikide piirkondlike ühenduste tähtsus nii majanduslikus kui ka diplomaatilises mõttes. Vastastikuse sõltuvuse ja kaubavahetuse kasvades võib Euroopa sellest kasu saada, kui ta suudab suurendada loodusvarade tõhusamat kasutamist ja teadmistepõhist majandust. Tulevane majandusliku võimukeskme nihkumine võib tähendada, et ELi globaalne mõju on tulevikus väiksem. Võttes arvesse tänaseid muutusi globaalsetes haldusmehhanismides, on oluline kujundada välja poliitika, mis esindab tõhusalt Euroopa huve rahvusvahelisel tasandil.

Miks on globaalse võimukeskme nihkumine sinu jaoks oluline?

Kui riigid kasvavad suhteliselt kiiresti, siis suureneb tootmise ja tarbimisturgude laienemise tõttu tihtipeale ka nende majanduslik võim. Seda võimu võivad nad kasutada rahvusvahelistes majandusalastes (näiteks kaubandustõkete ja tootestandardite üle peetavates) läbirääkimistes. Kuid nad saavad oma võimu kasutada ka muudes valdkondades, sealhulgas keskkonnateemalistel läbirääkimistel.

Rahvamajandusi toitvad loodusvarad mõjutavad ka rahvusvahelist jõudude tasakaalu. Eelkõige seetõttu, et loodusvarad on maailmas jaotunud ebaühtlaselt, võib oluliste ressursside omamine täiendavalt parandada arenevate majanduste konkurentsivõimet ning suurendada nende mõju. Näiteks arvatakse, et üle poole maailma liitiumivarudest (liitium on oluline metall hübriid- ja täiselektriliste autode tootmises) paikneb Boliivias.

Järgmise 30 aasta jooksul neljakordistub eeldatavasti kõrgtehnoloogilises lasertehnoloogias kasutatava neodüümi globaalne tarbimine. Seda elementi leidub piisaval hulgal üksnes Hiinas. Sellega seotud tööstusharude kasv sõltub peaaegu täielikult Hiinast ja tema tootmisvõimsusest. Tagajärjed, mis sellest nii nimetatud loodusvarasid omavatele kui ka nende impordist sõltuvatele riikidele tulenevad, on märkimisväärsed.

Joonis 1. Valitud toorained

Miks on ägenev ülemaailmne konkurents ressursside hankimisel Euroopa jaoks oluline? Loodusvaradele juurdepääsu kindlustamine on Euroopa tootmisbaasi oluline tegur. Euroopas on loodusvarasid suhteliselt vähe ning suurem osa vajaminevatest ressurssidest tuleb sisse vedada.

Vaata ka „Globaalsed suundumused: globaalse võitluse ägenemine loodusvarade nimel”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Joonis 1. Valitud toorained

Permalinks

Tegevused dokumentidega