järgmine
eelmine
punktid

Miks on kemikaalide kasvav kasutamine sinu jaoks oluline?

Üleilmse reostuse suundumused võivad veelgi tugevamalt mõjutada inimeste tervist ja ökosüsteeme. Euroopas põhjustavad vahetuid riske ohtlik joogi- ja suplusvesi ning nii Euroopa päritolu kui ka imporditud saastunud toiduained. Ka tööstuslike keemiliste vahe- ja lõpptoodete suurenev import võib olla seotud riskidega. Euroopas on reaktiivse lämmastiku probleem eriti ilmne Läänemeres, mille praegune ökoloogiline seisund on juba kehv.

Joonis 5. Kemikaalide tootmine

Hinnanguliselt toodetakse 70 000 kuni 100 000 kemikaali suurtes kogustes ehk üle miljoni tonni aastas. OECD riigid on kemikaalide suurimad tootjad, kuid Indias, Hiinas, Brasiilias, Lõuna-Aafrikas ja Indoneesias kasvab tootmine rohkem kui kaks korda kiiremini.

Vaata ka „Globaalsed suundumused: keskkonnareostuse suurenemine”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Joonis 5. Kemikaalide tootmine

Permalinks

Tegevused dokumentidega