Rahvastikukasvu asemel suurendab tarbimist pigem majanduskasv

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-06-03
2050. aastal kasvab rahvaarv jätkuvalt, kuigi varasemaga võrreldes aeglasemalt. Inimesed elavad kauem, on paremini haritud ja rändavad rohkem. Mõned rahvad kasvavad, teised aga vähenevad. Ränne on vaid üks ettearvamatutest võimalustest, mis Euroopat ja maailma ootavad.

Miks on üleilmne demograafia sinu jaoks oluline?

Rahvastikukasv mõjutab suuremat osa globaalsetest suundumustest. Rahvastiku juurdekasvu stabiliseerumine – prognoosi kohaselt saabub see selle sajandi teisel poolel – ei lahenda maailma probleeme, aga võib aidata kaasa jätkusuutlikule arengule.

Suureneva rahvaarvu tõttu suureneb ka loodusvarade kasutamine ja keskkonna saastamine ning toimuvad muudatused maakasutuses, nagu linnastumine. Nihked üleilmsetes demograafilistes suundumustes avaldavad kliimamuutuse ja ressursside tarbimise näol otsest mõju ka kohalikule keskkonnale.

Euroopas võib sisseränne väljastpoolt teatud määral kompenseerida Euroopa rahvaarvu ja tööjõu loomulikku vähenemist, kuid selleks on vaja ka olulisi poliitilisi meetmeid piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

Arusaam, et planeedi kriisi peamine põhjus on ülerahvastus, on jätkuvalt arutelus. Probleem ei ole selles, et meid on planeedil liiga palju, vaid pigem selles, et üha enamates tööstusriikides nõuab elustiil rohkem ressursse, kui planeet suudab pakkuda. Üha enamates piirkondades on loodusvarade suurenenud kasutamise põhjus pigem majanduskasv kui rahvastikukasv.

Joonis 4. Muutused keskklassi tarbimises

Arvukam keskklass 2050. aastal tähendab suuremat ostujõudu.

Uuringus on keskklass määratletud tarbimistaseme järgi: siia kuuluvad leibkonnad, kes kulutavad päevas 10 kuni 100 USA dollarit (ostujõupariteedis).

Viidete täielik loetelu: „Globaalsed suundumused: elamine linnastunud maailmas”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Joonis 4. Muutused keskklassi tarbimises
Tegevused dokumentidega