järgmine
eelmine
punktid

Miks on linnastumine sinu jaoks oluline?

Linnapiirkondade planeering ja haldamine, seda eriti Lõuna-Aasias, avaldab tugevat mõju globaalsele kasvuhoonegaaside heitele ja ressursinõudlusele. Valminud linna on juba raske põhimõtteliselt muuta. Elanikud kohanevad olemasolevate tingimustega ning ka nende käitumist on ilmselt raske muuta. Paljudes arengumaades on oht, et linnades kinnistuvad lähemateks aastakümneteks energia- ja ressursimahukad arengumudelid.

Maailmas, kus kõik on omavahel seotud, mõjutavad muutused linnastumises ja sellega seonduvates tarbimisharjumustes kaudselt ka Euroopat. Sellisteks mõjudeks võivad olla näiteks suurema ressursikonkurentsi tõttu muutuvad maakasutamisviisid Euroopas või globaalne haiguste tekke ja levimise oht.

Joonis 6. Linnastumise suundumused

Esimest korda ajaloos elab linnapiirkondades rohkem kui 50% maailma rahvastikust. 2050. aastaks elab linnas tõenäoliselt 70% inimestest (Undesa, 2010). Demograafide hinnangul elab aastal 2050 Aasias rohkem kui 50% maailma linnarahvastikust.

Vaata ka „Globaalsed suundumused: elu linnastunud maailmas”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Joonis 6. Linnastumise suundumused

Permalinks

Tegevused dokumentidega