järgmine
eelmine
punktid

Põhisõnum. Maailma loodusvarade varud vähenevad. Maailma rahvastik muutub arvukamaks ja rikkamaks, tema tarbimisvajadus aina kasvab ning see suurendab nõudlust paljude asjade, seal hulgas toidu, vee ja energia järele. Tulevikus võib kasvav nõudlus ja vähenev pakkumine tugevdada üleilmset võitlust ressursside pärast. SOER 2010: temaatilised analüüsid – tarbimine ja keskkond

Miks on ressursid sinu jaoks olulised?

Juurdepääsu tagamine ressurssidele on iga majanduse jaoks ülioluline. Euroopas on loodusvarasid suhteliselt vähe ning paljusid neist on vaja importida. See kehtib eriti siis, kui pidada silmas paljude tipptehnoloogiate tootmiseks vajalike ressursside nõudluse pidevat kasvu.

Toorained (näiteks mineraalid): mineraalide ja metallide suurenev nappus pikaajalises plaanis võib sundida meid pöörduma allikate poole, mida seni ei peetud ökonoomseks. Kaevandamise laiendamisel on palju keskkonnamõjusid, nagu maastiku muutmine, vee saastamine ja jäätmete tekitamine. Halvema kvaliteediga maavaravarud tähendavad seda, et selliste allikate kasutamine on vähem energiatõhus.

Loodusvarad (näiteks toidukultuurid): arvukam ja jõukam rahvastik 2050. aastal tähendab tänasega võrreldes märksa suuremat nõudlust põllumajandustoodangu järele. Sellel võib olla järgmine mõju: looduslike ökosüsteemide kadumine, ökosüsteemi teenuste, sealhulgas süsinikuja veeringe kahjustamine ning mõju toidu- ja kiudainete pakkumisele.

Joonis 3. Muutused põllumajandusmaa pindalas

Maailma rahvastik võib järgmistel aastakümnetel märkimisväärselt kasvada ning jõukuse suurenedes kasutatakse söögiks teravilja asemel rohkem liha. Sellel on tuntavad tagajärjed maakasutusele ja looduslikele ökosüsteemidele.

Vaata ka „Globaalsed suundumused: loodusvaravarude vähenemine”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Joonis 3. Muutused põllumajandusmaa pindalas

Permalinks

Tegevused dokumentidega