järgmine
eelmine
punktid

Article

Rahvusvaheline metsa-aasta ja metsa tähtsus inimese jaoks

Muutke keelt
Article Avaldatud 2011-07-13 Viimati muudetud 2021-05-11
Photo: © EEA/John McConnico
1,6 miljardi inimese igapäevane elatis sõltub metsast. Mets on koduks 300 miljonile inimesele maailmas.

ÜRO metsafoorum

„Linnas oleme üksteisest lahutatud ja see on ohtlik. Mets on meie sünnipaik ja kodu. Me ei saa siit lahkuda. Mets annab meile turvalisuse, mis linnas haihtub,” ütleb Ida-India Orissa osariigi Soura hõimu liige.

Metsad ei tähenda üksnes puid, need on kooslused

2011. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks, mil tähelepanu on suunatud inimestele, kes kõikjal maailmas elavad metsas ja sõltuvad sellest. Terve aasta jooksul väärtustatakse rolli, mis metsal meie elus on. Metsad on taimedest, loomadest, mikroorganismidest, pinnasest, kliimast ja veest koosnevad kooslused. Metsad kujutavad endast ka keerulisi seoseid organismide (inimene kaasa arvatud) ja nende elukeskkonna vahel.

Metsad katavad Maa pinnast üle 30%. Nad on ühed olulisemad bioloogilise mitmekesisuse varamud maismaal, olles koduks kahele kolmandikule teadaolevatest maismaaliikidest ning suuremale osale ohustatud liikidest.

Metsad aitavad meil elus püsida, nad puhastavad õhku ja vett. Metsad toidavad maapinda ja tagavad paljudele meist söögi, peavarju ja ravimid. Metsad reguleerivad kohalikku, piirkondlikku ja globaalset kliimat ning seovad süsinikdioksiidi, mis muidu koguneks atmosfääri ja süvendaks globaalset soojenemist.

Samas on metsad täis väärtuslikke loodusvarasid, mida saame kasutada. Tänapäeval tulevad metsa kaudu ilmsiks teatavad põhilised valikud, mis on seatud inimese kui liigi ette. Kas me suudame tasakaalustada oma soovi kasutada ühelt poolt metsaressursse ja -maad ning teiselt poolt metsade täidetavat olulist rolli planeedi ellujäämise toetamise süsteemis?

Järgnevatel lehekülgedel kohtume mitmelt poolt maailmast pärit huvitavate inimestega, kellel on tugev side metsaga. Loeme lugusid metsadest ja seal elavatest inimestest Kongost kuni Indiani, aga ka Euroopast. Mõelgem aastal 2011 oma kohalikule metsale ning sellele, mida see tähendab meile ja järeletulevatele põlvedele.

Permalinks

Topics

Tegevused dokumentidega