järgmine
eelmine
punktid

Article

Keerukad probleemid omavahel seotud maailmas

Muutke keelt
Article Avaldatud 2011-07-13 Viimati muudetud 2021-05-11
Photo: © EEA/John McConnico
EKA põhiaruande SOER 2010 tähtsaim järeldus näib enesestmõistetav: keskkonnaprobleemid on komplekssed ja neid ei saa lahendada teistest probleemidest eraldi.

Teisisõnu tähendab see, et keskkonnaküsimused on omavahel seotud ning moodustavad sageli vaid osa suuremast probleemide mosaiigist, millega me seisame ise ühes planeet Maaga silmitsi. Me elame maailmas ja sõltume maailmast, mis koosneb paljudest eraldiseisvatest, kuid omavahel seotud süsteemidest, nagu keskkonna-, sotsiaal-, majanduslikud, tehnilised, poliitilised, kultuurilised ning muud süsteemid.

Üleüldine seotus tähendab, et kui kahjustada ühte osa, võib sellest tekkida soovimatu mõju mujal. Hiljutine finantskrahh ja Islandi vulkaani põhjustatud lennunduskaos on head näited selle kohta, kuidas äkilised tõrked ühes valdkonnas võivad mõjutada süsteeme tervikuna.

Sellist vastastikust seotust nimetatakse sageli globaliseerumiseks ehk üleilmastumiseks ning see ei ole uus nähtus. Tänu üleilmastumisele jõudis Euroopa kui maailmajagu õitsvale järjele ning etendas pikka aega majanduses juhtivat rolli. Samal ajal kasutati ära suur osa enda ning teiste rahvaste loodusvaradest. Euroopa ökoloogiline jalajälg ehk mõju on suur ja ulatub kaugemale maailmajao piiridest.

Globaliseerumise keskmeks olevad liikumapanevad jõud avaldavad prognoosi kohaselt tulevikus olulist mõju Euroopale ja meie keskkonnale. Paljud neist jõududest ei allu meie kontrollile. Näiteks võib maailma rahvaarv aastaks 2050 ületada üheksa miljardi piiri, mis toob endaga kaasa olulisi tagajärgi keskkonnale. Tõenäoliselt kasvab rahvaarv kõige enam Aasias ja Aafrikas, samas kui kõige arenenumates riikides (Euroopa, Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa) on kasv üksnes 3% ümber.

Globaalsete muutuste mõjuritega seotud keskkonnaprobleemi

Maailma kujundavad paljud arenevad suundumused. Mõnikord kasutatakse nende kohta väljendit „globaalsed suundumused”, kuna nad hõlmavad sotsiaalset, tehnoloogilist, majanduslikku, poliitilist ja isegi keskkonnamõõdet. Peamiste muutuste hulka kuuluvad demograafilise mudeli muutused või kiire linnastumine, üha kiirenevad tehnoloogilised muutused, süvenev turu integreerumine, nihked majandusjõududes ning kliimamuutus.

Need suundumused avaldavad tohutut mõju üldisele loodusressursside nõudlusele. Linnad aina kasvavad, tarbimine suureneb. Maailm ootab jätkuvat majanduskasvu. Tootmine nihkub uutesse areneva majandusega maadesse, mille majanduslik tähtsus kasvab. Kasvada võib ka valitsusväliste osalejate roll üleilmses poliitilises protsessis. Oodatakse kiirenevat tehnoloogilist muutust. See võidujooks tundmatusse toob kaasa uusi riske, kuid pakub ka suurepäraseid võimalusi.

Globaalsete suundumuste tulevane mõju Euroopa keskkonnale on aruande SOER ühe jao teema ja moodustab väljaande Signaalid 2011 aluse. Neil põhisuundumustel on suur mõju globaalsele keskkonnale ja selle varade haldamisele. Signaalid 2011 sisaldab tervet rida rubriike pealkirjaga „Maa globaalne suundumus 2050”, milles vaadeldakse konkreetseid põhisuundumusi ja analüüsitakse nende tulevast mõju Euroopa keskkonnale.

Me ei saa täpselt öelda, kuidas näeb välja planeet Maa aastal 2050 või milline on siin sel ajal elu. Paljud suundumused on juba kinnistunud. Mis neist edasi saab, sõltub valikutest, mida me teeme täna. Selles mõttes on tulevik meie endi kätes. Tehkem oma valikud targalt. Meie lapselapsed ja kõik teised inimesed 2050. aasta perepildil on meile selle eest tänulikud.

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega