Rahvusvaheline koostöö

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2017-05-11
Enamik keskkonnaprobleeme on laadilt piiriülesed ja paljud on ülemaailmsed. Neid saab tõhusalt lahendada ainult rahvusvahelise koostöö abil. EEA ülemaailmse tähtsusega prioriteedid on kliimamuutused, õhusaaste, jätkusuutlik tootmine ja tarbimine, bioloogiline mitmekesisus, tervis ja keskkond ning ühine keskkonnateabe süsteem.

Peale oma 33 liikmesriigi ja 6 koostööriigi (Lääne-Balkani riigid) teeb EEA veel koostööd ja arendab partnerlussuhteid naaberriikide ning muude riikide ja piirkondadega Euroopa Liidu naabruspoliitika kontekstis.

Alljärgnevas loendis on valik EEA koostööalgatustest ja partnersuhetest piirkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Piirkondlik koostöö

Euroopa Liidu naaberriigid ja nende naaberriigid

  • Idapoolsed naaberriigid: Valgevene, Moldova, Ukraina, Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Venemaa
  • Lõunapoolsed naaberriigid (Vahemere piirkond): Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina omavalitsus, Süüria, Tuneesia
  • Kesk-Aasia: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan

 

Euroopa naabrusprojekt

Piirkondliku koostöö osana viib keskkonnaamet aastatel 2010–2014 ellu projekti ENPI-SEIS, mille üldeesmärk on keskkonnakaitse edendamine Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) riikides (Euroopa naabruspoliitika 6 idapoolset ja 9 läänepoolset partnerriiki ning Venemaa Föderatsioon. Üks erieesmärk on parandada keskkonnaseiret, andmete ja teabe jagamist, laiendades järk-järgult ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) põhimõtteid Euroopa naabritele

Muu maailm

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Ülemaailmsel tasandil

Piirkondlikul tasandil

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100