Χημικές ουσίες – εισαγωγή

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 02/09/2016
This content has been archived on 02/09/2016, reason: A new version has been published

Η ανθρώπινη επινοητικότητα έχει παραγάγει πάνω από 100 000 νέες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν αποτελούσαν στο παρελθόν μέρος του γήινου περιβάλλοντος.

Κάποιες από αυτές, όπως οι ουσίες που περιέχουν βαρέα μέταλλα και "έμμονους οργανικούς ρύπους" είναι γνωστό ότι είναι βλαπτικές εδώ και πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα έχουν διατυπωθεί σχετικοί φόβοι και για πολλές άλλες. Για τις περισσότερες από αυτές τις ουσίες, ωστόσο, απλά δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο διέρχονται μέσα από το περιβάλλον, εάν συσσωρεύονται, διασπείρονται ή μετασχηματίζονται και ποια επίδραση ασκούν στους ζώντες οργανισμούς σε διάφορες συγκεντρώσεις.

Γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι εκπομπές πολλών χημικών ουσιών που είναι γνωστή η επικινδυνότητά τους έχουν μειωθεί, αν και παραμένουν πολλές οι περιοχές όπου οι συγκεντρώσεις τους στο περιβάλλον είναι ακόμη πολύ υψηλές. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας στην Ευρώπη αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του μέσου όρου και ως εκ τούτου η ροή των χημικών ουσιών στην ευρωπαϊκή οικονομία αυξάνεται αντιστοίχως. Οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον περιορισμό αυτής της ροής πρέπει να εκτείνονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας: στους πρωτογενείς παραγωγούς της χημικής βιομηχανίας, σε όλους τους τομείς του κλάδου, στους μεμονωμένους καταναλωτές, στον κλάδο της διάθεσης αποβλήτων κ.ά.

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100