επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σύνθετη αναζήτηση

Αλλαγή γλώσσας
Χρήση γαιών Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος με ιδιαζόντως εντατική χρήση παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο μερίδιο της γης (έως και 80%) να χρησιμοποιείται για κατοίκηση, συστήματα παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης γεωργίας και δασοκομίας) και υποδομές. Συχνά δημιουργούνται αντικρουόμενες απαιτήσεις για τη χρήση της γης και απαιτείται η λήψη αποφάσεων με σκληρούς συμβιβασμούς. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά κίνητρα για τη χρήση γης στην Ευρώπη: η σταδιακά μεγαλύτερη ζήτηση για χώρο διαβίωσης ανά άτομο και η σχέση μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας, αυξημένης κινητικότητας και ανάπτυξης υποδομών μεταφορών συνήθως οδηγούν σε κατάληψη γης. Η γη είναι πεπερασμένος πόρος: ο τρόπος χρήσης της αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους περιβαλλοντικής αλλαγής με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και των οικοσυστημάτων, καθώς και στη διαχείριση υποδομής.