επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Ποιες είναι οι κύριες πιέσεις στη φύση της Ευρώπης;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-173-el
Δημοσίευση 09/08/2022 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης συνεχίζει να διαμορφώνεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι πιέσεις σε οικοτόπους και είδη παραμένουν υψηλές και έχουν αναφερθεί περισσότερες από 67000μεμονωμένες πιέσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση signals, signals2021
Ενέργειες Εγγράφων