επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Η κατάσταση των υδάτων στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-153-el
Δημοσίευση 19/01/2021 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων