επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Τα βιοκαύσιμα στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-64-el
Δημοσίευση 23/10/2017 Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα που παράγονται από βιο μάζα, η οποίααποτελείται από φυτά ή υλικά φυτικής προέλευσης. Χρησιμοποιούντ αι ωςυποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, ιδίως στον τομέα των μεταφορ ών.Τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς παράγονται από εδώδιμα φυτά όπως ο αραβόσιτος, τοζαχαροκάλαμο και τα σπέρματα σόγιας. Τα βιοκαύσιμα δεύτερης γεν ιάς παράγονταιαπό πρώτες ύλες οι οποίες δεν προέρχονται κατά κανόνα από εδώδι μα φυτά και δενείναι κατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ταχρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και τα απόβλητα της γεωργίας κα ι της δασοκομίας.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση climate change, energy, biofuels
Ενέργειες Εγγράφων