Πρόληψη της απώλειας ενέργειας

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-65-el
Δημοσίευση 23/10/2017 Τελευταία τροποποίηση : 22/11/2017
Η ενεργειακή απόδοση είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.Παρατηρείται απώλεια σημαντικού ποσοστού ενέργειας πριν αυτή φθάσει στον καταναλωτή.Οι τεχνολογικές βελτιώσεις, η καλύτερη μόνωση των κτιρίων, τα ευφυή δίκτυα, τα πρότυπαενεργειακής απόδοσης και τα σήματα, καθώς και η αποσύνδεση των συσκευών όταν αυτέςδεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας, συμβάλλουν στην πρόληψη της απώλειας ενέργειας.

Συναφές περιεχόμενο

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , ,