επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Πρόληψη της απώλειας ενέργειας

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-65-el
Δημοσίευση 23/10/2017 Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Η ενεργειακή απόδοση είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.Παρατηρείται απώλεια σημαντικού ποσοστού ενέργειας πριν αυτή φθάσει στον καταναλωτή.Οι τεχνολογικές βελτιώσεις, η καλύτερη μόνωση των κτιρίων, τα ευφυή δίκτυα, τα πρότυπαενεργειακής απόδοσης και τα σήματα, καθώς και η αποσύνδεση των συσκευών όταν αυτέςδεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας, συμβάλλουν στην πρόληψη της απώλειας ενέργειας.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση climate change, energy, energy efficiency
Ενέργειες Εγγράφων