Χρόνος φόρτισης για διαδρομή 100 km

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-67-el
Δημοσίευση 23/10/2017 Τελευταία τροποποίηση : 22/11/2017
Τα ηλεκτρικά οχήματα φορτίζονται μέσω πρίζας με διάφορους τρόπους. Οι «τρόποι» φόρτισης πουχρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τέσσερις. Καθένας από αυτούς επιτρέπει διάφορουςσυνδυασμούς ως προς την ποσότητα του παρεχόμενου ρεύματος από τον σταθμό φόρτισης (σεkW), τον τύπο του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού ρεύματος (εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα) καιτον τύπο της πρίζας. Η στάθμη ισχύος της πηγής φόρτισης εξαρτάται τόσο από την τάση όσο καιαπό τη μέγιστη ένταση του ρεύματος τροφοδότησης.

Συναφές περιεχόμενο

Συναφές περιεχόμενο

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , ,