επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Η θερμοκρασιακή αναστροφή παγιδεύει τη ρύπανση στο επίπεδο του εδάφους

Η θερμοκρασιακή αναστροφή παγιδεύει τη ρύπανση στο επίπεδο του εδάφους

Περιστατικά ρύπανσης είναι πιθανότερο να συμβούν σε συνθήκες θερμοκρασιακής αναστροφής. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων υψηλής πίεσης τους χειμερινούς μήνες, η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στο έδαφος, το οποίο και θερμαίνει. Τη νύχτα, η απουσία νεφοκάλυψης έχει ως αποτέλεσμα το έδαφος να χάνει θερμότητα με ταχείς ρυθμούς και ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το έδαφος να ψύχεται. Ο θερμότερος αέρας ανυψώνεται και ενεργεί σαν καπάκι, παγιδεύοντας τον ψυχρότερο αέρα κοντά στο έδαφος. Η ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που προέρχεται από την οδική κυκλοφορία παγιδεύεται επίσης, με αποτέλεσμα το στρώμα του αέρα που βρίσκεται εγγύτερα στο έδαφος να μολύνεται όλο και περισσότερο. Αυτό συνεχίζεται έως ότου μεταβληθούν οι ισχύουσες μετεωρολογικές συνθήκες.

Η θερμοκρασιακή αναστροφή παγιδεύει τη ρύπανση στο επίπεδο του εδάφους - Read More…

Είδη καυσίμων και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Είδη καυσίμων και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Η ζήτηση για μεταφορές συνδέεται στενά με την οικονομική δραστηριότητα: σε περιόδους ανάπτυξης, αυξάνεται η οικονομική παραγωγή, μεταφέρονται περισσότερα εμπορεύματα και ταξιδεύουν περισσότεροι άνθρωποι. Ο αντίκτυπος των μεταφορών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος συνδέεται στενά με την επιλογή καυσίμων. Τα καθαρά εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ήδη διαθέσιμα και μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές αντί της βενζίνης και του ντίζελ. Η διάρκεια του ταξιδιού διαδραματίζει ρόλο στον καθορισμό της καταλληλότητας του είδους των καυσίμων.

Είδη καυσίμων και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου - Read More…

Ηχορύπανση στην Ευρώπη

Ηχορύπανση στην Ευρώπη

Η ηχορύπανση αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από διάφορες πηγές. Οι αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανσης εντοπίζονται στην ευεξία των πληθυσμών που εκτίθενται σε αυτές, στην υγεία και την κατανομή των μορφών άγριας ζωής, καθώς και στις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών στο σχολείο.

Ηχορύπανση στην Ευρώπη - Read More…

Εκπομπές οχημάτων και αποδοτικότητα

Εκπομπές οχημάτων και αποδοτικότητα

Οι οδικές μεταφορές που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέεται με τον τομέα των μεταφορών. Κάθε όχημα εκλύει ρύπους από διάφορες πηγές.

Εκπομπές οχημάτων και αποδοτικότητα - Read More…

Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις

Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις

Πολλοί Ευρωπαίοι εκτίθενται σε επιβλαβή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έως και 30 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Και περίπου το 98 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που κρίνονται επιβλαβή για την υγεία βάσει των αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις - Read More…

Στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αρκετοί στόχοι έχουν τεθεί από την ΕΕ με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι στόχοι στον τομέα των μεταφορών εντάσσονται στον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050.

Στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - Read More…

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση infographic, signals2016
Ενέργειες Εγγράφων