επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Οι ροές αποβλήτων της Ευρώπης

Οι ροές αποβλήτων της Ευρώπης

Συνολικά, περίπου 2 500 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων δημιουργήθηκαν στις 28 χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία το 2010. Ακολουθεί μια επισκόπηση της προέλευσης και της σύνθεσης των αποβλήτων.

Οι ροές αποβλήτων της Ευρώπης - Read More…

Ποιες είναι οι πηγές και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων;

Ποιες είναι οι πηγές και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων;

Αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς του πλανήτη και βλάπτουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Η λύση βρίσκεται στην πρόληψη των αποβλήτων και στην καλύτερη διαχείριση αποβλήτων στην ξηρά.

Ποιες είναι οι πηγές και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων; - Read More…

Ποιες είναι οι πηγές των τροφικών αποβλήτων στην Ευρώπη;

Ποιες είναι οι πηγές των τροφικών αποβλήτων στην Ευρώπη;

Περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως χάνεται ή μετατρέπεται σε απόβλητα. Τα τροφικά απόβλητα αποτελούν σημαντική απώλεια άλλων πόρων, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια και η εργασία.

Ποιες είναι οι πηγές των τροφικών αποβλήτων στην Ευρώπη; - Read More…

Πώς μπορούμε να κάνουμε την οικονομία μας κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων;

Πώς μπορούμε να κάνουμε την οικονομία μας κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων;

Σήμερα, χρησιμοποιούμε περισσότερους πόρους από όσους ο πλανήτης μας μπορεί να παράγει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε και την ποσότητα των υλικών που εξορύσσουμε.

Πώς μπορούμε να κάνουμε την οικονομία μας κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων; - Read More…

Πώς μπορούμε να μειώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα;

Πώς μπορούμε να μειώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα;

Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων είναι να τα αποφύγουμε εξαρχής. Πολλά είδη που πετάμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά, ενώ άλλα θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και να μετατραπούν σε πρώτες ύλες.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα; - Read More…

Πώς συνδέεται το περιβάλλον με την ευημερία και την υγεία μας;

Πώς συνδέεται το περιβάλλον με την ευημερία και την υγεία μας;

Οι φυσικοί πόροι τροφοδοτούν την παραγωγή και την κατανάλωσή μας και δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής και στην ευημερία μας. Αλλά, το επίπεδο των πόρων που καταναλώνουμε υπονομεύει την ικανότητα των οικοσυστημάτων μας να μας παρέχουν τα απαραίτητα στο μέλλον.

Πώς συνδέεται το περιβάλλον με την ευημερία και την υγεία μας; - Read More…

Πώς τα τρόφιμα που αγοράζουμε, τρώμε αλλά και δεν τρώμε επηρεάζουν το περιβάλλον;

Πώς τα τρόφιμα που αγοράζουμε, τρώμε αλλά και δεν τρώμε επηρεάζουν το περιβάλλον;

Πριν φθάσουν στο πιάτο μας, τα τρόφιμα πρέπει να παραχθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία, να συσκευαστούν, να μεταφερθούν και να διανεμηθούν. Κάθε βήμα εκμεταλλεύεται πόρους και δημιουργεί περισσότερα απόβλητα και ρύπανση.

Πώς τα τρόφιμα που αγοράζουμε, τρώμε αλλά και δεν τρώμε επηρεάζουν το περιβάλλον; - Read More…

Πόσα από τα αστικά μας απόβλητα ανακυκλώνουμε;

Πόσα από τα αστικά μας απόβλητα ανακυκλώνουμε;

Πολλά από τα απόβλητα που απορρίπτουμε μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση ωφελεί το περιβάλλον απομακρύνοντας τα απόβλητα από τις χωματερές και προσφέροντας πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μπορεί επιπλέον να ενθαρρύνει την καινοτομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Πόσα από τα αστικά μας απόβλητα ανακυκλώνουμε; - Read More…

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων