επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σημεία προς συζήτηση

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 05/11/2021
Συλλέξαμε ορισμένες ερωτήσεις ώστε να σας βοηθήσουμε να αρχίσετε μία συζήτηση για την ικανοποίηση από τη ζωή (well-being) και το περιβάλλον.

Butterfly made of waste

(c) Janika Fabrikant / EEA Waste•smART

Επιπλέον ερωτήσεις προς συζήτηση

 • Τι σημαίνει ικανοποίηση από τη ζωή (well-being) για σας; Με ποιούς τρόπους συνεισφέρει το περιβάλλον στην ικανοποίησή σας απο τη ζωή;
 • Ποιά είναι η γνώμη σας για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή που ζείτε;
 • Μπορείτε να σκεφτείτε επιχειρηματικές ιδέες για να γίνουν η παραγωγή και η κατανάλωση περισσότερο φιλικές για το περιβάλλον;
 •  ‘Εχετε υπόψη σας πόσα είδη αποβλήτων ανακυκλώνονται στο δήμο σας;
 • Μπορείτε να σκεφτείτε τρόπους να βελτιωθούν οι πρακτικές ανακύκλωσης στο σπίτι και στο δήμο σας ;
 • Πως μπορείτε να ελαττώσετε το φαγητό που πετάτε στα σκουπίδια (food waste);
 • Έχετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο την τροφή που τρώτε και από την τροφή που δεν τρώτε;
 • Ποιός θα πρέπει να καθαρίζει τα σκουπίδια απο την παραλία (beach litter);
 • Γίνονται δραστηριότητες καθαρισμού των παραλιών στην περιοχή σας; Συμμετέχετε σε τέτοιες δραστηριότητες;
 • Θα ‘δανειζόσασταν’ ρούχα ή εργαλεία αντι να τα αγοράσετε;
 • Κατα τη γνώμη σας, πως είναι μία ‘αειφορική’ γειτονιά; 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση signals2014
Ενέργειες Εγγράφων