επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Article

Το Δουβλίνο αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία

Αλλαγή γλώσσας
Article Δημοσίευση 18/06/2013 Τελευταία τροποποίηση : 11/05/2021
Photo: © The Science Gallery
Ο Martin Fitzpatrick είναι προϊστάμενος Περιβαλλοντικής Υγείας στο τμήμα παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και θορύβου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία. Είναι επίσης το άτομο επικοινωνίας στο Δουβλίνο για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χειρίζεται η ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ΕΟΠ, με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Τον ρωτήσαμε πώς αντιμετωπίζει το Δουβλίνο τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τι κάνετε για να βελτιώσετε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στο Δουβλίνο και την Ιρλανδία;

Πιστεύουμε ότι ήμασταν πολύ καλοί στην αντιμετώπιση των θεμάτων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε μεγαλύτερες πόλεις και αστικά κέντρα. Υπάρχει ένα ιδανικό παράδειγμα σχετικά με αυτό: η απαγόρευση της προώθησης και της πώλησης ασφαλτούχων (ή καπνωδών) καυσίμων στο Δουβλίνο το 1990. Συνάδελφοι στον τομέα της ιατρικής έρευνας μελέτησαν τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης, και σημείωσαν ότι 360 αποτρέψιμοι θάνατοι έχουν αποφευχθεί στο Δουβλίνο κάθε χρόνο από το 1990.

Ωστόσο, οι μεσαίου μεγέθους πόλεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν κακή ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα, και οι αρχές επί του παρόντος μελετούν νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος με τη διεύρυνση της απαγόρευσης της πώλησης ασφαλτούχων καυσίμων και στις μικρές πόλεις.

Στην Ιρλανδία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κοινότητας και Τοπικής Κυβέρνησης (Department of the Environment, Community and Local Government), είναι ο επίσημος φορέας που ασχολείται με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και σχετικούς τομείς. Εν τω μεταξύ, η (ιρλανδική) Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας έχει τον ρόλο της επιχειρησιακής πτέρυγας της Διεύθυνσης αυτής. Υπάρχουν σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες μεταξύ της Διεύθυνσης και της Υπηρεσίας ως προς τον τρόπο με τον οποίον η καθοδήγηση σε σχετικούς τομείς πολιτικής θα μετακυλίεται σε επίπεδο τοπικών αρχών.

Όταν πρόκειται για την υγεία, τι είδους προκλήσεις αντιμετωπίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου; Πώς τις χειρίζεστε;

Το Δουβλίνο είναι ένας μικρόκοσμος άλλων μεγάλων πόλεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες ως προς τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η παχυσαρκία, ο καρκίνος και τα καρδιοαγγειακά προβλήματα είναι τα κύρια θέματα δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας.

Το Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάνει σχετίζεται με τη δημόσια υγεία. Ένα παράδειγμα που πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθεί, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συνδυάσαμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τη συμμετοχή του κοινού. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε αρκετά χρόνια πριν από κοινού με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ. Με την ονομασία «People Project» λειτούργησε σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις και μελέτησε τον καρκινογόνο ατμοσφαιρικό ρύπο βενζόλιο. Κατόπιν μιας μεγαλύτερης από το αναμενόμενο ανταπόκρισης για εθελοντές σε μια εκπομπή ραδιοφωνικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, μετατρέψαμε τους ανθρώπους σε κινούμενα και ομιλούντα όργανα παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Φορούσαν συσκευές παρακολούθησης (badges) βενζολίου ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν την έκθεσή τους στο βενζόλιο σε μια δεδομένη ημέρα. Στη συνέχεια, μελετήσαμε τα επίπεδα της ποιότητας του αέρα και τον τρόπο με τον οποίο οι καθημερινές ενέργειες των ανθρώπων είχαν επίπτωση στην υγεία τους.

Όλοι οι εθελοντές έλαβαν σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματά τους. Ένα αστείο ανέκδοτο από το πρόγραμμα αυτό ήταν το δυσάρεστο νέο ότι εάν θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας σε καρκινογόνο πολυκυκλικό αρωματικό υδρογονάνθρακα, μην τηγανίζετε το μπέικον! Ένας εθελοντής που εργαζόταν στη σχάρα του μπέικον σε ένα τοπικό καφέ παρουσίασε πολύ υψηλά επίπεδα έκθεσης.

Το σοβαρό σημείο αυτού του ανεκδότου είναι ότι πρέπει να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση των ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό.

Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα Ιρλανδικής πρωτοβουλίας που απέδωσε καρπούς ως προς τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους;

Ένα παράδειγμα ξεχωρίζει σαφώς —η απαγόρευση του καπνίσματος το 2004. Η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε το κάπνισμα στους χώρους εργασίας. Αυτή η απαγόρευση μας επέτρεψε να εστιάσουμε στο θέμα της επαγγελματικής έκθεσης κατά τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Ως ενδιαφέρουσα παρένθεση σε αυτό, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένας κλάδος που επλήγη από αυτή την απαγόρευση, κάτι το οποίο θα ήταν ίσως δύσκολο να προβλεφθεί, ήταν ο κλάδος των στεγνοκαθαριστηρίων. Οι δραστηριότητές τους έχουν περιοριστεί από το 2004, αποκλειστικά και μόνο λόγω της απαγόρευσης του καπνίσματος. Επομένως, μερικές φορές μπορεί να έχετε επιπτώσεις που δεν είχατε προβλέψει.

Πώς ενημερώνει τους πολίτες ο οργανισμός σας;

Η ενημέρωση των πολιτών είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των πρωτοβουλιών και της καθημερινής μας εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις που παρέχουν μια σύνοψη σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για το προηγούμενο έτος. Όλες οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες επιγραμμικά. Επιπροσθέτως, η (ιρλανδική) Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος έχει ένα δίκτυο παρακολούθησης του αέρα, το οποίο μοιράζεται πληροφορίες με τοπικές αρχές και πολίτες.

Άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο είναι μοναδικό στο Δουβλίνο, είναι ένα πρόγραμμα που παρουσιάστηκε φέτος, με την ονομασία Dublinked, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες που κατέχει το Συμβούλιο και τις διαθέτει στο κοινό. Μπορεί να είναι δεδομένα που προκύπτουν από τις τοπικές αρχές, από ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην πόλη, και από κατοίκους. Στην ανακοίνωσή της το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα έχει αξία που εκτιμάται στα 27 δισ. ευρώ. Αυτή είναι μία από τις πρωτοβουλίες του Δημοτικού Συμβουλίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Μαζί με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το Δουβλίνο συμμετέχει σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Πώς προέκυψε η συμμετοχή του Δουβλίνου;

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου αναμείχθηκε κατόπιν πρόσκλησης από τον ΕΟΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε το πρόγραμμα ως ευκαιρία για να μοιραστούμε μοντέλα καλής πρακτικής και να μάθουμε ανταλλάσσοντας σχετικές εμπειρίες.

Μέσω του προγράμματος, παρατηρήσαμε πόσο είχαν προχωρήσει άλλες πόλεις όσον αφορά τις καταγραφές εκπομπών, και στην απόκτηση ενός μοντέλου ποιότητας αέρα για την πόλη τους. Επομένως, αποτέλεσε κίνητρο για την πρόοδο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δουβλίνου στις εργασίες αυτές. Στη συνέχεια, θεωρήσαμε ότι δεν θα υπήρχε καλή σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, εάν το Συμβούλιο από μόνο του μελετούσε απλώς μια καταγραφή εκπομπών και δημιουργούσε ένα μοντέλο ποιότητας αέρα. Έτσι, συνεργαστήκαμε με την ιρλανδική Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, για να μελετήσουμε την ανάπτυξη ενός εθνικού μοντέλου, το οποίο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συνέχεια, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό.

Martin FitzpatrickMartin Fitzpatrick, προϊστάμενος Περιβαλλοντικής Υγείας στο τμήμα παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και θορύβου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία.

Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής για τον ατμοσφαιρικό αέρα

Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής για τον ατμοσφαιρικό αέρα συγκεντρώνει πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση σε σχέση με τα δυνατά σημεία, τις προκλήσεις και τις ανάγκες των πόλεων σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα και για θέματα ποιότητας αέρα εν γένει. Το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν την Αμβέρσα, το Βερολίνο, το Δουβλίνο, τη Μαδρίτη, το Μάλμε, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Πλοέστι, το Πλόβντιβ, την Πράγα και τη Βιέννη. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος θα δημοσιευθούν αργότερα κατά το 2013.

 

Περισσότερες πληροφορίες