επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-14-el
Δημοσίευση 13/06/2014 Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Μεγάλο μέρος του χρόνου μας το περνάμε σε εσωτερικούς χώρους —στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας μας, σε σχολεία ή καταστήματα. Ορισμένοι ρύποι αέρα μπορεί να υπάρχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.
Αρχειοθέτηση signals, signals2013, indoor pollution, health
Ενέργειες Εγγράφων