επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-13-el
Δημοσίευση 13/06/2014 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι η ίδια παντού. Στην ατμόσφαιρα εκλύονται διάφοροι ρύποι που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των μεταφορών, της γεωργίας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των νοικοκυριών. Ορισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι εκλύονται επίσης από φυσικές πηγές.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση , ,
Ενέργειες Εγγράφων