Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-12-el
Δημοσίευση 13/06/2014 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι παιδιά και ηλικιωμένοι.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Related briefings

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων