επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-12-el
Δημοσίευση 13/06/2014 Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι παιδιά και ηλικιωμένοι.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων