επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Αρχείο Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία — 17/06/2013
Αρχείο Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη — 17/06/2013
Αρχείο Ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων — 17/06/2013
Infographic Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία — 13/06/2014
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι παιδιά και ηλικιωμένοι.
Infographic Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη — 13/06/2014
Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι η ίδια παντού. Στην ατμόσφαιρα εκλύονται διάφοροι ρύποι που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των μεταφορών, της γεωργίας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των νοικοκυριών. Ορισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι εκλύονται επίσης από φυσικές πηγές.
Infographic Ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων — 13/06/2014
Μεγάλο μέρος του χρόνου μας το περνάμε σε εσωτερικούς χώρους —στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας μας, σε σχολεία ή καταστήματα. Ορισμένοι ρύποι αέρα μπορεί να υπάρχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων