επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Απόβλητα στη Γροιλανδία

Όπου κι αν ζούμε, είτε σε πυκνοκατοικημένες πόλεις είτε σε απομακρυσμένους οικισμούς, παράγουμε απόβλητα. Περισσεύματα τροφίμων, ηλεκτρονικά απόβλητα, μπαταρίες, χαρτί, πλαστικά μπουκάλια, ρούχα, παλιά έπιπλα —όλα κάποια στιγμή πρέπει να διατεθούν. Κάποια επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται, ενώ άλλα αποτεφρώνονται για σκοπούς παραγωγής ενέργειας ή αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Δεν υπάρχει μοναδική μέθοδος για τη διαχείριση αποβλήτων που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Ο τρόπος που επιλέγουμε πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές περιστάσεις. Εξάλλου, το θέμα των αποβλήτων τίθεται αρχικά σε τοπικό επίπεδο. Δεδομένης της χαμηλής πυκνότητας του πληθυσμού, των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ οικισμών και της έλλειψης οδικών υποδομών, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας προσεγγίζει το θέμα των αποβλήτων της χώρας με τον τρόπο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευρωπαϊκή άποψη για τη βιωσιμότητα

Μέσα από μια σειρά νομοθετικών μέτρων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ αποσκοπούν να καταστεί η Ευρώπη πιο «αποδοτική στην αξιοποίηση των πόρων». Αλλά πώς επιτυγχάνει η Ευρώπη την ισορροπία μεταξύ της οικονομίας και της φύσης; Στο πλαίσιο της διάσκεψης Ρίο+20, τι σημαίνει βιωσιμότητα για την ΕΕ και τον αναπτυσσόμενο κόσμο; Ακολουθεί μια άποψη.

Διαβάστε περισσότερα

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων