επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ρύπανση – Αυξανόμενη χρήση χημικών προϊόντων

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Σήμερα, οι μεγαλύτερες ποσότητες χημικών προϊόντων παράγονται από τις λεγόμενες «ανεπτυγμένες χώρες», αλλά η αντίστοιχη παραγωγή χωρών όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική και η Ινδονησία αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο. Το οικονομικό μερίδιό τους στη συνολική παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να φτάσει στο 30 % μέχρι το 2020 και σχεδόν στο 40 % μέχρι το 2030.

Γιατί αυτή η αυξανόμενη χρήση χημικών προϊόντων έχει σημασία για σένα

Οι δυνητικές συνέπειες από τις παγκόσμιες τάσεις της ρύπανσης ενέχουν περαιτέρω επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα. Για την Ευρώπη, τα μη ασφαλή πόσιμα ύδατα και ύδατα κολύμβησης και τα μολυσμένα τρόφιμα, είτε από ευρωπαϊκά είτε από εισαγόμενα χημικά προϊόντα, δημιουργούν άμεσους κινδύνους. Κίνδυνοι προκύπτουν επίσης από τις αυξανόμενες εισαγωγές ενδιάμεσων και τελικών χημικών προϊόντων για χρήση από τη βιομηχανία. Στην Ευρώπη, το πρόβλημα με το αντιδραστικό άζωτο είναι ιδιαίτερα εμφανές στη Βαλτική Θάλασσα, όπου η σημερινή οικολογική κατάσταση είναι ήδη υποβαθμισμένη.

Διάγραμμα 5: Παραγωγή χημικών προϊόντων

Σύμφωνα με υπολογισμούς, 70 000 έως 100 000 χημικές ουσίες παράγονται σήμερα σε μεγάλες ποσότητες, άνω του ενός εκατομμυρίου τόνων ετησίως. Η μεγαλύτερη παραγωγή εντοπίζεται στις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά ο ρυθμός αύξησής της είναι υπερδιπλάσιος σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Νότιος Αμερική και η Ινδονησία.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Global megatrends: increasing environmental pollution load: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

 

Παραγωγή χημικών προϊόντων

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων