επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Εντεινόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα μειούμενα αποθέματα πόρων

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Πώς θα επιβιώσουμε στην εντεινόμενη αυτή κούρσα για την εξασφάλιση πόρων που συρρικνώνονται συνεχώς; Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στην αποτελεσματικότερη παραγωγή και χρήση των πόρων, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας με ξένους εταίρους.

Βασικό μήνυμα: Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικών πόρων μειώνονται συνεχώς. Ο ολοένα αυξανόμενος και πλουσιότερος παγκόσμιος πληθυσμός, με τις συνεχώς αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες, δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για πολλά πράγματα, όπως τα τρόφιμα, το νερό και η ενέργεια.

Στο μέλλον, η διευρυνόμενη ζήτηση και η συνεχώς μειούμενη προσφορά ενδέχεται να εντείνουν σημαντικά τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους πόρους.

SOER 2010: Θεματική αξιολόγηση – Κατανάλωση και περιβάλλον

Γιατί οι πόροι έχουν σημασία για σένα

Η πρόσβαση στους πόρους έχει εξαιρετική σημασία για κάθε οικονομία. Καθώς η Ευρώπη είναι σχετικά φτωχή σε φυσικούς πόρους, χρειάζεται να εισάγει πολλούς από αυτούς. Η ανάγκη εισαγωγών γίνεται επιτακτική αν υποθέσουμε συνεχή αύξηση της ζήτησης για πόρους που είναι απαραίτητοι για πολλές προηγμένες τεχνολογίες.

Πρώτες ύλες (π.χ. μεταλλεύματα): Οι μακροπρόθεσμα αυξανόμενες ελλείψεις ορυκτών και μετάλλων ενδέχεται να μας στρέψουν σε πηγές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν οικονομικά ασύμφορες. Η επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας έχει διάφορες περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως η αλλοίωση του τοπίου, η ρύπανση των υδάτων και η παραγωγή αποβλήτων. Η εκμετάλλευση μεταλλευτικών αποθεμάτων υποδεέστερης ποιότητας μπορεί να είναι ενεργειακά λιγότερο αποτελεσματική.

Φυσικοί πόροι (π.χ. καλλιέργειες προϊόντων διατροφής): Ένας σημαντικά μεγαλύτερος και υγιέστερος παγκόσμιος πληθυσμός μέχρι το 2050 συνεπάγεται ζήτηση για αγροτική παραγωγή πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει: απώλεια φυσικών οικοσυστημάτων, καταστροφή των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των κύκλων του άνθρακα και του νερού, και συνέπειες στην προμήθεια τροφίμων και ινών.

Διάγραμμα 3: Μεταβολή των γεωργικών εκτάσεων

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες και, με τη συνεχή αύξηση του πλούτου, οι διατροφικές μας συνήθειες μετατοπίζονται από τα σιτηρά στο κρέας. Αυτό θα έχει σημαντικές συνέπειες για τη χρήση της γης και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Global megatrends: decreasing stocks of natural resources: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

 

Μεταβολή των γεωργικών εκτάσεων

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων