Παίζω και μαθαίνω με τους Οικο-πράκτορες

Promotion έχει λήξει
This content has been archived on 03/08/2015, reason: Other (The game is no longer available)
Εξερευνήστε τη νέα εκπαιδευτική ιστοθέση του ΕΟΠ για τα παιδιά!
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100