Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-33-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 06/12/2016
Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου φέρουν αποτελέσματα. Πράγματι, αναμένεται ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% (σε σχέση με το 1990) πριν από τη συμφωνηθείσα προθεσμία του 2020. Επίσης, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να απαλλάξει περαιτέρω την οικονομία της από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σήμερα προέρχονται από την ΕΕ.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Related briefings

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση ,