επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-41-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 06/12/2016
Αρκετοί στόχοι έχουν τεθεί από την ΕΕ με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι στόχοι στον τομέα των μεταφορών εντάσσονται στον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας