Πόσα από τα αστικά μας απόβλητα ανακυκλώνουμε;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-6-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 07/11/2016
Πολλά από τα απόβλητα που απορρίπτουμε μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση ωφελεί το περιβάλλον απομακρύνοντας τα απόβλητα από τις χωματερές και προσφέροντας πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μπορεί επιπλέον να ενθαρρύνει την καινοτομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Related briefings

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , ,