επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πώς συνδέεται το περιβάλλον με την ευημερία και την υγεία μας;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-16-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Οι φυσικοί πόροι τροφοδοτούν την παραγωγή και την κατανάλωσή μας και δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής και στην ευημερία μας. Αλλά, το επίπεδο των πόρων που καταναλώνουμε υπονομεύει την ικανότητα των οικοσυστημάτων μας να μας παρέχουν τα απαραίτητα στο μέλλον.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση ,
Ενέργειες Εγγράφων