Πώς μπορούμε να μειώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-19-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων είναι να τα αποφύγουμε εξαρχής. Πολλά είδη που πετάμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά, ενώ άλλα θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και να μετατραπούν σε πρώτες ύλες.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Related briefings

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων