επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Πώς μπορούμε να μειώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-19-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων είναι να τα αποφύγουμε εξαρχής. Πολλά είδη που πετάμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά, ενώ άλλα θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και να μετατραπούν σε πρώτες ύλες.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Ενέργειες Εγγράφων