Ποιες είναι οι πηγές και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-9-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς του πλανήτη και βλάπτουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Η λύση βρίσκεται στην πρόληψη των αποβλήτων και στην καλύτερη διαχείριση αποβλήτων στην ξηρά.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Related briefings

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων