Είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-29-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Η αλλαγή του κλίματος έχει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία, τα οικοσυστήματα και την οικονομία μας. Εντός των επόμενων δεκαετιών οι επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να επιδεινωθούν. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, οι συγκεκριμένες επιπτώσεις μπορεί να αποβούν πολύ δαπανηρές λόγω των δυσμενών συνεπειών για την υγεία και τα οικοσυστήματα, και της πρόκλησης καταστροφών σε ιδιοκτησίες και υποδομές.

Συναφές περιεχόμενο

Related briefings

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση ,
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας