Είδη καυσίμων και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-44-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 27/07/2018
Η ζήτηση για μεταφορές συνδέεται στενά με την οικονομική δραστηριότητα: σε περιόδους ανάπτυξης, αυξάνεται η οικονομική παραγωγή, μεταφέρονται περισσότερα εμπορεύματα και ταξιδεύουν περισσότεροι άνθρωποι. Ο αντίκτυπος των μεταφορών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος συνδέεται στενά με την επιλογή καυσίμων. Τα καθαρά εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ήδη διαθέσιμα και μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές αντί της βενζίνης και του ντίζελ. Η διάρκεια του ταξιδιού διαδραματίζει ρόλο στον καθορισμό της καταλληλότητας του είδους των καυσίμων.

Συναφές περιεχόμενο

Based on indicator

Related briefings

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας