επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι σημαίνει στεγανοποίηση του εδάφους και γιατί είναι σημαντική η παρακολούθησή της;

HelpCenter FAQ

Ως στεγανοποίηση του εδάφους ορίζεται η καταστροφή ή η κάλυψη του εδάφους με μη διαπερατό υλικό. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες της υποβάθμισης του εδάφους στην ΕΕ. Η στεγανοποίηση του εδάφους πλήττει συχνά τα γόνιμα γεωργικά εδάφη, θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας και λειψυδρίας και συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Από τα μέσα του 1950 η συνολική έκταση των πόλεων στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 78 % και η εξέλιξη αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη στεγανοποίηση των εδαφών και στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου. 

Ο ΕΟΠ επεξεργάστηκε διαδραστικό παρατηρητήριο δεδομένων το οποίο παρουσιάζει την κατάσταση και τις αλλαγές στη στεγανοποίηση των εκτάσεων γης (μετράται ως αδιαπερατότητα) στην Ευρώπη κάθε τρία χρόνια από το 2006 έως το 2015. Το παρατηρητήριο διευκολύνει την αξιολόγηση της στεγανοποίησης του εδάφους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την ανάλυσή της στο πλαίσιο προκαθορισμένων από τον χρήστη χωρικών μονάδων, όπως π.χ. διοικητικές περιφέρειες, βιογεωγραφικές περιφέρειες ή κατηγορίες κάλυψης της γης.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Χρήση της γης
Ενέργειες Εγγράφων