επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πού μπορώ να συμβουλευτώ τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη;

HelpCenter FAQ

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη που συλλέγονται από τον ΕΟΠ είναι διαθέσιμα στο κέντρο δεδομένων για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αν επιθυμείτε να ελέγξετε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή σας ή στην πόλη σας, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τα παρατηρητήρια δεδομένων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αναλυτικότερα: 

Στο κέντρο δεδομένων για την ατμοσφαιρική ρύπανση έχετε τη δυνατότητα να μεταφορτώσετε τα παρελθόντα και τρέχοντα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα παρατηρητήρια και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ενημερωτικά δελτία χωρών για την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δημοσιεύουμε εκθέσεις για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη σε ετήσια βάση.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ενέργειες Εγγράφων