επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πού μπορώ να συμβουλευτώ επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τα απόβλητα;

HelpCenter FAQ

Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στους στατιστικούς πίνακες για τα απόβλητα της Eurostat, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα πλέον επικαιροποιημένα και ολοκληρωμένα δεδομένα για τα απόβλητα. Ο ΕΟΠ διαθέτει δείκτες για την αποβλήτων, την παραγωγή αποβλήτων και την απομάκρυνση αποβλήτων από χώρους υγειονομικής ταφής.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων