επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποια είναι η συμβολή των εθνικών βιομηχανιών στην κατανάλωση, στις εκπομπές ρύπων και στην παραγωγή αποβλήτων;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ επεξεργάστηκε τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ρύπανσης για κάθε χώρα, παρουσιάζοντας συνοπτικά τα βασικά δεδομένα σχετικά με τη βιομηχανία. Τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας περιλαμβάνουν το οικονομικό κόστος της βιομηχανικής ρύπανσης, την κατανάλωση ενέργειας και υδάτων, τις εκπομπές ρύπων στα ύδατα και την παραγωγή αποβλήτων.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Βιομηχανία
Ενέργειες Εγγράφων