Καλωσορίστε ένα νέο μέλος της οικογένειάς σας φυτεύοντας ένα δέντρο.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Πέρα από το γεγονός ότι θα δημιουργήσετε μια ευχάριστη ανάμνηση, το δέντρο αυτό θα σας προσφέρει σκιά, θα αποτελέσει ένα μικρό οικοσύστημα και θα παράγει οξυγόνο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100