επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δώστε το καλό παράδειγμα!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Περπατήστε ή πηγαίνετε στη δουλειά με το ποδήλατο, όσο πιο συχνά μπορείτε. Έτσι δίνετε και στα παιδιά σας το καλό παράδειγμα. Παροτρύνετέ τα να περπατούν, να κάνουν ποδήλατο ή να χρησιμοποιούν το λεωφορείο για τις καθημερινές μετακινήσεις τους στο σχολείο! Θα κάνουν καλό στην υγεία τους αλλά και στο περιβάλλον.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων