επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 24/11/2020

Members of IAS2.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Andreas BARKMAN IAS2 - Socio-Economic Analysis
Aphrodite MOURELATOU IAS2 - Socio-Economic Analysis
Ivone Pereira PEREIRA MARTINS IAS2 - Socio-Economic Analysis
Roberta PIGNATELLI IAS2 - Socio-Economic Analysis