επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 03/12/2020

Members of IAS1.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Alistair ASQUITH IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Ana MARTINS DE JESUS IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Anita PIRC VELKAVRH IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Cathy MAGUIRE IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Celine BOUT IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Lorenzo BENINI IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Mieke DE SCHOENMAKERE IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Silvia TOMASINA IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Stefan Ulrich SPECK IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Tobias LUNG IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development