year haul class co2 km
2009 Long-haul Average 224.4 2000
2009 Long-haul Average 3927 35000
2010 Long-haul Average 226.4 2000
2010 Long-haul Average 3962 35000
2011 Long-haul Average 220.8 2000
2011 Long-haul Average 3864 35000
2012 Long-haul Average 449.212 2000
2012 Long-haul Average 7861.21 35000
2013 Long-haul Average 453.056 2000
2013 Long-haul Average 7928.48 35000
2014 Long-haul Average 420.44 2000
2014 Long-haul Average 7357.7 35000
2009 Long-haul Business 475.06 2000
2009 Long-haul Business 8313.55 35000
2010 Long-haul Business 479.2 2000
2010 Long-haul Business 8386 35000
2011 Long-haul Business 467.2 2000
2011 Long-haul Business 8176 35000
2012 Long-haul Business 950.96 2000
2012 Long-haul Business 16641.8 35000
2013 Long-haul Business 959.148 2000
2013 Long-haul Business 16785.09 35000
2014 Long-haul Business 873.04 2000
2014 Long-haul Business 15278.2 35000
2009 Long-haul Economy 163.82 2000
2009 Long-haul Economy 2866.85 35000
2010 Long-haul Economy 165.2 2000
2010 Long-haul Economy 2891 35000
2011 Long-haul Economy 161.2 2000
2011 Long-haul Economy 2821 35000
2012 Long-haul Economy 327.924 2000
2012 Long-haul Economy 5738.67 35000
2013 Long-haul Economy 330.724 2000
2013 Long-haul Economy 5787.67 35000
2014 Long-haul Economy 301.08 2000
2014 Long-haul Economy 5268.9 35000
2009 Short-haul Average 24.565 250
2009 Short-haul Average 196.52 2000
2010 Short-haul Average 24.25 250
2010 Short-haul Average 194 2000
2011 Short-haul Average 23.975 250
2011 Short-haul Average 191.8 2000
2012 Short-haul Average 49.07475 250
2012 Short-haul Average 392.598 2000
2013 Short-haul Average 48.11425 250
2013 Short-haul Average 384.914 2000
2014 Short-haul Average 41.5625 250
2014 Short-haul Average 332.5 2000
2009 Short-haul Business 35.1175 250
2009 Short-haul Business 280.94 2000
2010 Short-haul Business 34.675 250
2010 Short-haul Business 277.4 2000
2011 Short-haul Business 34.275 250
2011 Short-haul Business 274.2 2000
2012 Short-haul Business 70.1475 250
2012 Short-haul Business 561.18 2000
2013 Short-haul Business 68.77525 250
2013 Short-haul Business 550.202 2000
2014 Short-haul Business 59.3825 250
2014 Short-haul Business 475.06 2000
2009 Short-haul Economy 23.4125 250
2009 Short-haul Economy 187.3 2000
2010 Short-haul Economy 23.1 250
2010 Short-haul Economy 184.8 2000
2011 Short-haul Economy 22.85 250
2011 Short-haul Economy 182.8 2000
2012 Short-haul Economy 46.76225 250
2012 Short-haul Economy 374.098 2000
2013 Short-haul Economy 45.851 250
2013 Short-haul Economy 366.808 2000
2014 Short-haul Economy 39.5875 250
2014 Short-haul Economy 316.7 2000
2009 Short-haul measure 213 1612
2009 Short-haul measure 46 782
2009 Short-haul measure 34 550
2009 Long-haul measure 263 2020
2009 Short-haul measure 183 1366
2009 Short-haul measure 239 1824
2009 Long-haul measure 460 3500
2009 Long-haul measure 1193 14770
2009 Long-haul measure 448 4226
2009 Short-haul measure 119 912
2009 Long-haul measure 433 3284
2009 Short-haul measure 36 624
2009 Long-haul measure 1349 16448
2009 Long-haul measure 219 2063
2009 Long-haul measure 301 2646
2009 Short-haul measure 127 1176
2009 Short-haul measure 167 1240
2009 Short-haul measure 162 1196
2009 Long-haul measure 278 2582
2009 Short-haul measure 234 1784
2009 Short-haul measure 204 1542
2009 Short-haul measure 112 786
2009 Short-haul measure 203 1534
2009 Short-haul measure 203 1407
2009 Long-haul measure 442 3358
2009 Short-haul measure 223 1694
2009 Short-haul measure 56 393
2009 Long-haul measure 141 3128
2009 Short-haul measure 194 1460
2009 Short-haul measure 154 1134
2009 Long-haul measure 487 3657
2009 Short-haul measure 191 1434
2009 Short-haul measure 258 1980
2009 Short-haul measure 267 1926
2009 Long-haul measure 537 4594
2009 Short-haul measure 130 936
2009 Short-haul measure 66 1092
2009 Short-haul measure 62 440
2009 Short-haul measure 170 1591
2009 Short-haul measure 220 1668
2009 Short-haul measure 183 1565
2009 Short-haul measure 196 1476
2009 Long-haul measure 500 4360
2009 Long-haul measure 281 2046
2009 Short-haul measure 245 1872
2009 Long-haul measure 563 4994
2009 Short-haul measure 217 1644
2009 Short-haul measure 229 1742
2009 Long-haul measure 1720 21524
2009 Long-haul measure 644 5654
2009 Short-haul measure 139 1068
2009 Short-haul measure 137 1055
2009 Long-haul measure 465 4392
2009 Long-haul measure 341 2829
2009 Long-haul measure 268 2060
2009 Short-haul measure 122 1123
2009 Long-haul measure 261 2006
2009 Short-haul measure 252 1932
2009 Long-haul measure 639 5792
2009 Long-haul measure 523 4548
2009 Long-haul measure 327 2910
2009 Long-haul measure 259 2577
2009 Long-haul measure 294 2585
2009 Long-haul measure 625 5836
2009 Short-haul measure 244 1744
2009 Long-haul measure 390 3562
2009 Long-haul measure 447 3337
2009 Short-haul measure 229 1739
2009 Short-haul measure 234 1787
2009 Long-haul measure 274 2110
2009 Long-haul measure 535 5070
2009 Long-haul measure 534 5064
2009 Short-haul measure 175 1304
2009 Long-haul measure 509 4123
2009 Long-haul measure 848 9876
2009 Long-haul measure 840 10140
2009 Long-haul measure 502 4640
2009 Long-haul measure 362 3396
2009 Short-haul measure 96 660
2009 Short-haul measure 159 1168
2009 Long-haul measure 533 5052
2009 Short-haul measure 106 806
2009 Long-haul measure 647 6046
2009 Short-haul measure 66 479
2009 Short-haul measure 177 1659
2009 Short-haul measure 171 1596
2009 Long-haul measure 491 4386
2009 Short-haul measure 113 861
2009 Short-haul measure 200 1503
2009 Short-haul measure 198 1486
2009 Long-haul measure 290 2112
2009 Short-haul measure 215 1627
2009 Short-haul measure 119 910
2009 Long-haul measure 515 4546
2009 Long-haul measure 524 4474
2009 Short-haul measure 250 1912
2009 Short-haul measure 97 730
2009 Long-haul measure 796 10082
2009 Long-haul measure 567 5185
2009 Long-haul measure 280 2424
2009 Long-haul measure 232 2190
2009 Long-haul measure 292 2718
2009 Long-haul measure 236 2023
2009 Short-haul measure 184 1726
2009 Short-haul measure 91 680
2009 Short-haul measure 262 1953
2009 Short-haul measure 20 317
2009 Short-haul measure 125 956
2009 Long-haul measure 275 2414
2009 Long-haul measure 357 3074
2009 Long-haul measure 449 3410
2009 Long-haul measure 457 3475
2009 Short-haul measure 114 804
2009 Long-haul measure 434 3392
2009 Short-haul measure 154 1128
2009 Long-haul measure 765 7182
2009 Long-haul measure 614 5362
2009 Long-haul measure 887 10168
2009 Long-haul measure 813 9726
2009 Long-haul measure 493 6596
2009 Long-haul measure 369 2757
2009 Long-haul measure 633 5522
2009 Short-haul measure 91 683
2009 Short-haul measure 237 1805
2009 Long-haul measure 329 2861
2009 Short-haul measure 222 1683
2009 Short-haul measure 165 1541
2009 Short-haul measure 188 1405
2009 Short-haul measure 126 966
2009 Short-haul measure 203 1527
2009 Short-haul measure 226 1722
2009 Long-haul measure 289 2365
2009 Short-haul measure 160 1178
2009 Short-haul measure 230 1750
2009 Long-haul measure 400 3339
2009 Long-haul measure 250 2310
2009 Short-haul measure 162 1200
2009 Long-haul measure 555 4958
2009 Short-haul measure 224 1705
2009 Long-haul measure 243 2241
2009 Long-haul measure 295 2590
2009 Long-haul measure 279 2411
2009 Long-haul measure 255 2205
2009 Short-haul measure 81 598
2009 Short-haul measure 33 546
2009 Short-haul measure 237 1810
2009 Short-haul measure 220 1672
2009 Short-haul measure 204 1536
2009 Short-haul measure 20 330
2009 Short-haul measure 256 1960
2009 Short-haul measure 154 1436
2009 Long-haul measure 402 3482
2009 Long-haul measure 457 3478
2009 Long-haul measure 298 2184
2009 Long-haul measure 546 4888
2009 Long-haul measure 265 2241
2009 Long-haul measure 239 2032
2009 Long-haul measure 460 3717
2009 Long-haul measure 428 3242
2009 Short-haul measure 134 1030
2009 Long-haul measure 345 2566
2009 Long-haul measure 448 3403
2009 Short-haul measure 129 1195
2009 Long-haul measure 257 2380
2009 Long-haul measure 584 5156
2009 Short-haul measure 196 1847
2009 Long-haul measure 245 2126
2009 Long-haul measure 469 3574
2009 Long-haul measure 444 3370
2009 Long-haul measure 243 2096
2009 Short-haul measure 194 1820
2009 Long-haul measure 378 2832
2009 Short-haul measure 166 1228
2009 Short-haul measure 82 607
2009 Short-haul measure 217 1642
2009 Long-haul measure 440 3954
2009 Long-haul measure 320 2356
2009 Short-haul measure 135 1035
2009 Long-haul measure 443 3366
2009 Long-haul measure 393 2952
2009 Long-haul measure 273 2102
2009 Long-haul measure 539 4640
2009 Long-haul measure 262 2209
2009 Short-haul measure 82 1370
2009 Short-haul measure 221 1679
2009 Long-haul measure 224 2113
2009 Long-haul measure 340 3182
2009 Short-haul measure 129 989
2009 Short-haul measure 156 1146
2009 Short-haul measure 147 1373
2009 Short-haul measure 218 1848
2009 Long-haul measure 277 2136
2009 Long-haul measure 332 2456
2009 Long-haul measure 527 4780
2009 Long-haul measure 569 5183
2009 Short-haul measure 250 1918
2009 Short-haul measure 232 1976
2009 Long-haul measure 250 2308
2009 Short-haul measure 168 1242
2009 Long-haul measure 550 4918
2009 Long-haul measure 344 3222
2009 Short-haul measure 182 1359
2009 Long-haul measure 438 4126
2009 Short-haul measure 168 1247
2009 Long-haul measure 258 2390
2009 Long-haul measure 416 3144
2009 Long-haul measure 542 4821
2009 Short-haul measure 185 1382
2009 Short-haul measure 193 1451
2009 Short-haul measure 172 1611
2009 Short-haul measure 180 1342
2009 Long-haul measure 267 2526
2009 Short-haul measure 222 1685
2009 Short-haul measure 223 1903
2009 Short-haul measure 169 1256
2009 Short-haul measure 38 621
2009 Short-haul measure 77 567
2009 Long-haul measure 772 6881
2009 Long-haul measure 350 2601
2009 Long-haul measure 339 2518
2009 Short-haul measure 139 1291
2009 Long-haul measure 287 2666
2009 Short-haul measure 226 1720
2009 Short-haul measure 89 665
2009 Short-haul measure 141 1088
2009 Long-haul measure 431 3802
2009 Short-haul measure 141 1028
2009 Long-haul measure 431 4064
2009 Short-haul measure 146 1062
2009 Long-haul measure 336 2494
2009 Long-haul measure 216 2032
2009 Short-haul measure 44 748
2009 Short-haul measure 16 278
2009 Short-haul measure 18 300
2009 Short-haul measure 20 322
2009 Short-haul measure 101 761
2009 Long-haul measure 376 3528
2009 Long-haul measure 534 4760
2009 Short-haul measure 30 520
2009 Short-haul measure 253 1812
2009 Short-haul measure 137 996
2009 Short-haul measure 125 894
2009 Short-haul measure 160 1184
2009 Short-haul measure 120 916
2009 Short-haul measure 212 1800
2009 Long-haul measure 256 2287
2009 Short-haul measure 225 1973
2009 Long-haul measure 481 4260
2009 Short-haul measure 257 1968
2009 Long-haul measure 416 3141
2009 Short-haul measure 177 1349
2009 Short-haul measure 219 1659
2009 Short-haul measure 190 1426
2009 Long-haul measure 247 2280
2009 Short-haul measure 90 671
2009 Short-haul measure 70 509
2009 Long-haul measure 286 2658
2009 Short-haul measure 255 1828
2009 Long-haul measure 243 2240
2009 Long-haul measure 425 3698
2009 Long-haul measure 656 5826
2009 Short-haul measure 198 1494
2009 Long-haul measure 476 4028
2009 Long-haul measure 473 3610
2009 Long-haul measure 1619 19870
2009 Short-haul measure 113 862
2009 Long-haul measure 249 2304
2009 Long-haul measure 295 2746
2009 Long-haul measure 492 4044
2009 Long-haul measure 253 2397
2009 Short-haul measure 224 1706
2009 Long-haul measure 304 2525
2009 Short-haul measure 224 1701
2009 Short-haul measure 213 1805
2009 Long-haul measure 364 2722
2009 Short-haul measure 96 717
2009 Long-haul measure 230 3498
2009 Long-haul measure 1612 19589
2009 Short-haul measure 179 1339
2009 Short-haul measure 186 1390
2009 Short-haul measure 182 1360
2009 Long-haul measure 785 9940
2009 Long-haul measure 782 9708
2009 Long-haul measure 452 3440
2009 Long-haul measure 1758 21116
2009 Short-haul measure 150 1402
2009 Long-haul measure 272 2368
2009 Long-haul measure 823 7456
2009 Long-haul measure 277 2479
2009 Short-haul measure 177 1319
2009 Short-haul measure 204 1731
2009 Long-haul measure 421 3562
2009 Long-haul measure 329 3080
2009 Short-haul measure 86 643
2009 Short-haul measure 173 1290
2009 Short-haul measure 688 254
2009 Long-haul measure 227 2145
2009 Long-haul measure 229 2028
2009 Long-haul measure 285 2648
2009 Long-haul measure 266 2310
2009 Long-haul measure 269 2070
2009 Short-haul measure 123 880
2009 Long-haul measure 233 2205
2009 Short-haul measure 144 1050
2009 Short-haul measure 213 1614
2009 Short-haul measure 184 1372
2009 Short-haul measure 549 282
2009 Short-haul measure 129 1191
2009 Long-haul measure 1220 15279
2009 Short-haul measure 244 1804
2009 Short-haul measure 86 576
2009 Long-haul measure 289 2110
2009 Short-haul measure 228 1945
2009 Long-haul measure 822 10361
2009 Short-haul measure 87 645
2009 Short-haul measure 135 1256
2010 Short-haul measure 112 706
2010 Short-haul measure 119 912
2010 Long-haul measure 433 3284
2010 Short-haul measure 227 1726
2010 Short-haul measure 168 1242
2010 Long-haul measure 428 3242
2010 Short-haul measure 22 356
2010 Short-haul measure 92 686
2010 Short-haul measure 44 748
2010 Short-haul measure 213 1612
2010 Short-haul measure 112 786
2010 Short-haul measure 129 988
2010 Short-haul measure 178 1536
2010 Short-haul measure 162 1196
2010 Long-haul measure 448 4226
2010 Short-haul measure 238 1820
2010 Short-haul measure 28 444
2010 Long-haul measure 533 5052
2010 Long-haul measure 233 2196
2010 Long-haul measure 438 4126
2010 Long-haul measure 261 2006
2010 Short-haul measure 91 683
2010 Short-haul measure 33 545
2010 Short-haul measure 141 1028
2010 Short-haul measure 183 1366
2010 Short-haul measure 62 440
2010 Short-haul measure 170 1591
2010 Short-haul measure 217 1644
2010 Short-haul measure 196 1476
2010 Short-haul measure 191 1434
2010 Short-haul measure 230 1750
2010 Short-haul measure 210 1781
2010 Short-haul measure 204 1542
2010 Long-haul measure 460 3500
2010 Long-haul measure 301 2473
2010 Short-haul measure 252 1932
2010 Long-haul measure 281 2046
2010 Long-haul measure 1017 9070
2010 Long-haul measure 353 2698
2010 Long-haul measure 277 2136
2010 Short-haul measure 147 1373
2010 Short-haul measure 218 1848
2010 Long-haul measure 267 2355
2010 Long-haul measure 279 2411
2010 Long-haul measure 355 2649
2010 Long-haul measure 911 8710
2010 Short-haul measure 194 1460
2010 Short-haul measure 234 1784
2010 Short-haul measure 223 1694
2010 Short-haul measure 229 1739
2010 Long-haul measure 252 2178
2010 Short-haul measure 66 1092
2010 Short-haul measure 234 1781
2010 Long-haul measure 465 4392
2010 Long-haul measure 268 2060
2010 Short-haul measure 234 1787
2010 Long-haul measure 238 2014
2010 Short-haul measure 245 1872
2010 Short-haul measure 226 1722
2010 Long-haul measure 555 4958
2010 Long-haul measure 526 4038
2010 Short-haul measure 224 1705
2010 Short-haul measure 213 1805
2010 Long-haul measure 281 2515
2010 Long-haul measure 233 2205
2010 Long-haul measure 436 3306
2010 Long-haul measure 371 2776
2010 Long-haul measure 440 3533
2010 Long-haul measure 278 2582
2010 Short-haul measure 113 861
2010 Long-haul measure 391 2940
2010 Long-haul measure 566 5021
2010 Long-haul measure 277 2576
2010 Long-haul measure 258 2390
2010 Long-haul measure 520 4543
2010 Long-haul measure 333 3118
2010 Long-haul measure 333 2910
2010 Long-haul measure 326 3048
2010 Short-haul measure 244 1804
2010 Short-haul measure 154 1128
2010 Short-haul measure 180 1342
2010 Short-haul measure 129 1195
2010 Long-haul measure 590 5180
2010 Short-haul measure 227 1932
2010 Short-haul measure 106 806
2010 Long-haul measure 306 2746
2010 Long-haul measure 274 2110
2010 Long-haul measure 328 2852
2010 Short-haul measure 192 1750
2010 Short-haul measure 195 1781
2010 Short-haul measure 109 826
2010 Short-haul measure 182 1360
2010 Long-haul measure 219 2063
2010 Long-haul measure 546 4958
2010 Long-haul measure 442 3358
2010 Long-haul measure 412 3728
2010 Short-haul measure 199 1497
2010 Short-haul measure 154 1436
2010 Short-haul measure 172 1611
2010 Long-haul measure 390 3133
2010 Long-haul measure 235 3974
2010 Long-haul measure 366 3221
2010 Short-haul measure 185 1386
2010 Long-haul measure 374 3403
2010 Short-haul measure 139 1068
2010 Short-haul measure 159 1168
2010 Long-haul measure 524 4958
2010 Long-haul measure 1539 20632
2010 Long-haul measure 498 3814
2010 Long-haul measure 340 3182
2010 Long-haul measure 496 6046
2010 Long-haul measure 456 5657
2010 Long-haul measure 320 2779
2010 Long-haul measure 329 2899
2010 Short-haul measure 79 584
2010 Short-haul measure 209 1964
2010 Long-haul measure 387 3640
2010 Long-haul measure 1052 9732
2010 Short-haul measure 239 1824
2010 Short-haul measure 257 1846
2010 Long-haul measure 1126 10678
2010 Short-haul measure 118 1960
2010 Long-haul measure 505 4310
2010 Short-haul measure 139 1292
2010 Long-haul measure 532 4790
2010 Short-haul measure 179 1683
2010 Long-haul measure 410 3428
2010 Short-haul measure 104 785
2010 Short-haul measure 139 1288
2010 Short-haul measure 229 1742
2010 Short-haul measure 149 1389
2010 Long-haul measure 721 6466
2010 Long-haul measure 496 4471
2010 Long-haul measure 1382 18522
2010 Long-haul measure 259 2402
2010 Long-haul measure 893 11926
2010 Long-haul measure 451 3426
2010 Long-haul measure 294 2585
2010 Long-haul measure 224 2113
2010 Long-haul measure 263 2019
2010 Long-haul measure 265 2241
2010 Long-haul measure 310 2684
2010 Long-haul measure 367 3446
2010 Long-haul measure 400 3584
2010 Long-haul measure 279 2440
2010 Long-haul measure 268 2339
2010 Long-haul measure 310 2702
2010 Long-haul measure 360 3171
2010 Short-haul measure 134 1787
2010 Short-haul measure 195 1462
2010 Short-haul measure 138 1064
2010 Long-haul measure 373 3394
2010 Long-haul measure 257 2380
2010 Long-haul measure 426 3610
2010 Short-haul measure 137 1055
2010 Short-haul measure 217 1642
2010 Short-haul measure 216 1637
2010 Short-haul measure 30 514
2010 Short-haul measure 86 1438
2010 Long-haul measure 309 2530
2010 Long-haul measure 507 3888
2010 Short-haul measure 44 734
2010 Short-haul measure 24 392
2010 Long-haul measure 343 3023
2010 Short-haul measure 127 1179
2010 Long-haul measure 386 2899
2010 Long-haul measure 456 3944
2010 Long-haul measure 592 4760
2010 Long-haul measure 239 2202
2010 Short-haul measure 97 730
2010 Short-haul measure 147 1076
2010 Long-haul measure 657 5807
2010 Short-haul measure 209 1580
2010 Short-haul measure 192 1443
2010 Short-haul measure 46 310
2010 Short-haul measure 122 1125
2010 Short-haul measure 163 1204
2010 Long-haul measure 596 5310
2010 Long-haul measure 553 4734
2010 Short-haul measure 230 1748
2010 Short-haul measure 18 312
2010 Short-haul measure 41 678
2010 Long-haul measure 540 4934
2010 Long-haul measure 718 6182
2010 Short-haul measure 43 714
2010 Short-haul measure 202 1522
2010 Long-haul measure 284 2690
2010 Long-haul measure 350 3331
2010 Long-haul measure 280 2602
2010 Short-haul measure 121 1120
2010 Long-haul measure 478 4026
2010 Long-haul measure 464 4380
2010 Long-haul measure 432 3274
2010 Long-haul measure 276 2565
2010 Long-haul measure 342 3202
2010 Long-haul measure 593 5630
2010 Short-haul measure 123 880
2010 Short-haul measure 242 1846
2010 Long-haul measure 545 5060
2010 Long-haul measure 412 3878
2010 Long-haul measure 599 5582
2010 Short-haul measure 179 1621
2010 Short-haul measure 150 1402
2010 Long-haul measure 775 7284
2010 Long-haul measure 430 3946
2010 Long-haul measure 535 4958
2010 Long-haul measure 461 4242
2010 Short-haul measure 134 1030
2010 Short-haul measure 96 660
2010 Long-haul measure 273 2099
2010 Long-haul measure 542 5030
2010 Long-haul measure 634 5918
2010 Long-haul measure 1117 14838
2010 Long-haul measure 369 3358
2010 Short-haul measure 130 997
2010 Short-haul measure 163 1470
2010 Short-haul measure 169 1527
2010 Short-haul measure 164 1476
2010 Short-haul measure 199 1817
2010 Long-haul measure 398 3634
2010 Short-haul measure 178 1619
2010 Long-haul measure 353 3312
2010 Long-haul measure 758 8742
2010 Short-haul measure 55 907
2010 Short-haul measure 164 1214
2010 Short-haul measure 227 1724
2010 Long-haul measure 515 4823
2010 Long-haul measure 370 3370
2010 Short-haul measure 157 1152
2010 Long-haul measure 278 2530
2010 Long-haul measure 327 2952
2010 Long-haul measure 572 5378
2010 Short-haul measure 91 680
2010 Short-haul measure 191 1739
2010 Long-haul measure 219 2014
2010 Long-haul measure 271 2363
2010 Short-haul measure 121 862
2010 Long-haul measure 607 5654
2010 Long-haul measure 313 2814
2010 Long-haul measure 311 2899
2010 Long-haul measure 267 2526
2010 Short-haul measure 198 1805
2010 Short-haul measure 197 1800
2010 Short-haul measure 159 1435
2010 Short-haul measure 126 966
2010 Long-haul measure 350 3176
2010 Long-haul measure 295 2693
2010 Long-haul measure 329 3078
2010 Long-haul measure 735 6892
2010 Short-haul measure 30 478
2010 Short-haul measure 20 316
2010 Long-haul measure 382 3478
2010 Short-haul measure 144 1283
2010 Short-haul measure 129 1190
2010 Long-haul measure 267 2479
2010 Short-haul measure 158 1423
2010 Long-haul measure 286 2657
2010 Short-haul measure 243 1791
2010 Short-haul measure 172 1560
2010 Long-haul measure 704 6594
2010 Long-haul measure 384 3500
2010 Long-haul measure 352 3297
2010 Long-haul measure 345 3233
2010 Long-haul measure 382 3482
2010 Long-haul measure 905 11988
2010 Long-haul measure 1066 11584
2010 Short-haul measure 222 1685
2010 Long-haul measure 324 3023
2010 Long-haul measure 324 3029
2010 Short-haul measure 250 1912
2010 Long-haul measure 305 2847
2010 Long-haul measure 344 3222
2010 Long-haul measure 265 2452
2010 Long-haul measure 395 3608
2010 Long-haul measure 269 2223
2010 Long-haul measure 320 2988
2010 Short-haul measure 142 1099
2010 Long-haul measure 352 3039
2010 Long-haul measure 373 3498
2010 Short-haul measure 146 1066
2010 Long-haul measure 672 6283
2010 Short-haul measure 131 1215
2010 Long-haul measure 845 11170
2010 Long-haul measure 308 2874
2010 Short-haul measure 253 1940
2010 Short-haul measure 180 1691
2010 Short-haul measure 128 1189
2010 Long-haul measure 494 4564
2010 Long-haul measure 727 6310
2010 Short-haul measure 139 1241
2010 Long-haul measure 606 5458
2010 Long-haul measure 791 7434
2010 Short-haul measure 268 1030
2010 Long-haul measure 302 2657
2010 Long-haul measure 362 3339
2010 Long-haul measure 269 2070
2010 Long-haul measure 372 3380
2010 Short-haul measure 149 1092
2010 Short-haul measure 152 1116
2010 Long-haul measure 1325 17642
2010 Long-haul measure 754 6702
2010 Long-haul measure 266 2526
2010 Short-haul measure 139 1291
2010 Short-haul measure 17 275
2010 Short-haul measure 114 804
2010 Short-haul measure 157 1407
2010 Short-haul measure 133 1178
2010 Short-haul measure 139 1006
2010 Short-haul measure 265 1912
2010 Short-haul measure 89 598
2010 Short-haul measure 143 1327
2010 Short-haul measure 198 1811
2010 Long-haul measure 387 3530
2010 Long-haul measure 326 2940
2010 Long-haul measure 259 2394
2010 Short-haul measure 199 1822
2010 Long-haul measure 262 2241
2010 Long-haul measure 326 2941
2010 Long-haul measure 480 4431
2010 Long-haul measure 306 2852
2010 Long-haul measure 310 2835
2010 Long-haul measure 372 3382
2010 Short-haul measure 171 1601
2010 Short-haul measure 235 1792
2010 Short-haul measure 185 1680
2010 Long-haul measure 301 2698
2010 Short-haul measure 191 1741
2010 Long-haul measure 242 2235
2010 Short-haul measure 122 936
2010 Short-haul measure 180 1633
2010 Long-haul measure 266 2356
2010 Short-haul measure 148 1382
2010 Short-haul measure 185 1684
2010 Long-haul measure 395 3610
2010 Short-haul measure 81 598
2010 Long-haul measure 243 2241
2010 Long-haul measure 288 2684
2010 Short-haul measure 207 1891
2010 Short-haul measure 138 1060
2010 Short-haul measure 151 1355
2010 Short-haul measure 167 1507
2010 Short-haul measure 191 1740
2010 Short-haul measure 220 1672
2010 Long-haul measure 362 3284
2010 Short-haul measure 75 552
2010 Long-haul measure 304 2567
2010 Short-haul measure 154 1134
2010 Short-haul measure 202 1524
2010 Short-haul measure 164 1481
2010 Long-haul measure 336 3032
2010 Long-haul measure 494 4614
2010 Long-haul measure 281 2038
2010 Long-haul measure 328 2957
2010 Long-haul measure 276 2130
2010 Long-haul measure 261 2365
2010 Long-haul measure 465 4390
2010 Short-haul measure 117 889
2010 Long-haul measure 262 2244
2010 Long-haul measure 479 4422
2010 Short-haul measure 160 1441
2010 Short-haul measure 160 1444
2010 Long-haul measure 434 3980
2010 Long-haul measure 447 3932
2010 Long-haul measure 335 3027
2010 Long-haul measure 259 2288
2010 Short-haul measure 170 1542
2010 Short-haul measure 159 1427
2010 Short-haul measure 147 1366
2010 Short-haul measure 146 1362
2010 Short-haul measure 89 667
2010 Short-haul measure 66 1080
2010 Long-haul measure 351 3180
2010 Long-haul measure 336 3039
2010 Short-haul measure 56 393
2010 Short-haul measure 206 1889
2010 Long-haul measure 218 2003
2010 Short-haul measure 69 501
2010 Long-haul measure 318 2866
2010 Long-haul measure 359 3362
2010 Short-haul measure 80 1300
2010 Short-haul measure 82 1360
2010 Short-haul measure 236 1676
2010 Long-haul measure 295 2750
2010 Long-haul measure 309 2665
2010 Short-haul measure 79 580
2010 Long-haul measure 628 5865
2010 Short-haul measure 148 1321
2010 Short-haul measure 67 484
2010 Short-haul measure 133 1234
2010 Short-haul measure 153 1426
2010 Short-haul measure 163 1527
2010 Long-haul measure 334 3014
2010 Long-haul measure 394 3600
2010 Long-haul measure 272 2090
2010 Short-haul measure 128 1184
2010 Short-haul measure 185 1679
2010 Long-haul measure 1049 13920
2010 Long-haul measure 232 2190
2010 Long-haul measure 510 4719
2010 Long-haul measure 295 2642
2010 Long-haul measure 605 5642
2010 Long-haul measure 396 3616
2010 Short-haul measure 93 693
2010 Short-haul measure 181 1642
2010 Short-haul measure 113 862
2010 Short-haul measure 88 652
2010 Short-haul measure 143 1040
2010 Short-haul measure 209 1516
2010 Short-haul measure 186 1688
2010 Long-haul measure 270 2394
2010 Short-haul measure 194 1765
2010 Short-haul measure 117 832
2010 Short-haul measure 99 741
2010 Short-haul measure 175 1304
2010 Long-haul measure 227 2088
2010 Long-haul measure 278 2480
2010 Short-haul measure 244 1744
2010 Long-haul measure 529 4900
2010 Short-haul measure 165 1485
2010 Short-haul measure 163 1465
2010 Short-haul measure 78 573
2010 Short-haul measure 46 784
2010 Short-haul measure 149 1088
2010 Short-haul measure 100 754
2010 Long-haul measure 424 3886
2010 Long-haul measure 422 3867
2010 Short-haul measure 186 1750
2010 Short-haul measure 54 377
2010 Short-haul measure 112 853
2010 Short-haul measure 128 921
2010 Long-haul measure 502 4640
2010 Short-haul measure 20 300
2010 Long-haul measure 296 2164
2010 Short-haul measure 185 1685
2010 Long-haul measure 357 3242
2010 Long-haul measure 309 2776
2010 Short-haul measure 206 1558
2010 Short-haul measure 197 1482
2010 Short-haul measure 194 1773
2010 Short-haul measure 190 1733
2010 Short-haul measure 96 656
2010 Short-haul measure 111 841
2010 Short-haul measure 188 1712
2010 Short-haul measure 158 1421
2010 Short-haul measure 166 1503
2010 Short-haul measure 77 567
2010 Short-haul measure 117 892
2010 Long-haul measure 250 2316
2010 Long-haul measure 280 2162
2010 Short-haul measure 152 1112
2010 Long-haul measure 438 4028
2010 Long-haul measure 374 3402
2010 Short-haul measure 228 1738
2010 Long-haul measure 325 2933
2010 Short-haul measure 119 910
2010 Short-haul measure 60 1030
2010 Short-haul measure 193 1812
2010 Short-haul measure 191 1795
2010 Short-haul measure 141 1088
2010 Long-haul measure 403 3040
2010 Short-haul measure 364 1818
2010 Short-haul measure 48 330
2010 Short-haul measure 204 1867
2010 Short-haul measure 162 1199
2010 Short-haul measure 181 1352
2010 Short-haul measure 160 1494
2010 Short-haul measure 184 1372
2010 Long-haul measure 237 2181
2010 Short-haul measure 211 1932
2010 Short-haul measure 155 1396
2010 Long-haul measure 234 2155
2010 Long-haul measure 263 2439
2010 Short-haul measure 189 1771
2010 Long-haul measure 390 3562
2010 Long-haul measure 486 4542
2010 Long-haul measure 385 3620
2010 Long-haul measure 539 5110
2010 Long-haul measure 487 4551
2010 Long-haul measure 436 3671
2010 Long-haul measure 219 2007
2010 Short-haul measure 194 1820
2010 Short-haul measure 164 1482
2010 Long-haul measure 326 2944
2010 Long-haul measure 291 2657
2010 Long-haul measure 259 2396
2010 Short-haul measure 36 624
2010 Long-haul measure 1249 16620
2010 Long-haul measure 348 3148
2010 Long-haul measure 511 4780
2010 Long-haul measure 454 4290
2010 Long-haul measure 467 4410
2010 Short-haul measure 132 1226
2010 Long-haul measure 274 2108
2010 Long-haul measure 361 3382
2010 Long-haul measure 419 3836
2010 Long-haul measure 373 3398
2010 Long-haul measure 360 3321
2010 Short-haul measure 144 1340
2010 Short-haul measure 142 1319
2010 Long-haul measure 562 5226
2010 Short-haul measure 196 1787
2010 Short-haul measure 187 1706
2010 Short-haul measure 210 1926
2010 Long-haul measure 381 3475
2010 Long-haul measure 273 2102
2010 Long-haul measure 350 3170
2011 Short-haul measure 162 1196
2011 Long-haul measure 554 4966
2011 Short-haul measure 213 1612
2011 Short-haul measure 52 364
2011 Short-haul measure 167 1562
2011 Long-haul measure 345 3052
2011 Short-haul measure 183 1366
2011 Long-haul measure 275 2552
2011 Short-haul measure 119 912
2011 Short-haul measure 112 786
2011 Long-haul measure 442 4061
2011 Short-haul measure 172 1558
2011 Short-haul measure 154 1436
2011 Long-haul measure 423 3882
2011 Short-haul measure 110 770
2011 Long-haul measure 293 2400
2011 Long-haul measure 273 2102
2011 Long-haul measure 524 4856
2011 Short-haul measure 106 806
2011 Long-haul measure 251 2324
2011 Short-haul measure 194 1820
2011 Long-haul measure 258 2390
2011 Long-haul measure 275 2557
2011 Long-haul measure 283 2681
2011 Long-haul measure 486 6491
2011 Long-haul measure 249 2304
2011 Short-haul measure 66 1092
2011 Long-haul measure 327 2952
2011 Long-haul measure 387 3530
2011 Long-haul measure 588 5476
2011 Long-haul measure 540 5014
2011 Long-haul measure 1811 22484
2011 Short-haul measure 204 1542
2011 Long-haul measure 294 2746
2011 Short-haul measure 239 1824
2011 Short-haul measure 223 1694
2011 Long-haul measure 438 4126
2011 Short-haul measure 137 1054
2011 Short-haul measure 245 1872
2011 Long-haul measure 274 2108
2011 Long-haul measure 268 2060
2011 Long-haul measure 1482 19752
2011 Long-haul measure 274 2110
2011 Long-haul measure 295 2693
2011 Long-haul measure 357 3242
2011 Long-haul measure 290 2112
2011 Long-haul measure 465 4392
2011 Long-haul measure 279 2482
2011 Long-haul measure 278 2582
2011 Long-haul measure 369 3358
2011 Long-haul measure 480 4431
2011 Long-haul measure 591 5320
2011 Short-haul measure 139 1068
2011 Short-haul measure 91 683
2011 Long-haul measure 415 3801
2011 Long-haul measure 372 3386
2011 Long-haul measure 405 3701
2011 Long-haul measure 1785 21989
2011 Short-haul measure 234 1784
2011 Short-haul measure 113 861
2011 Long-haul measure 535 4958
2011 Long-haul measure 469 4323
2011 Short-haul measure 188 1716
2011 Short-haul measure 191 1434
2011 Long-haul measure 380 3458
2011 Long-haul measure 935 12384
2011 Short-haul measure 22 374
2011 Long-haul measure 334 3014
2011 Short-haul measure 191 1739
2011 Long-haul measure 342 3098
2011 Short-haul measure 89 667
2011 Short-haul measure 62 440
2011 Long-haul measure 309 2879
2011 Long-haul measure 279 2590
2011 Short-haul measure 56 393
2011 Long-haul measure 436 4057
2011 Short-haul measure 180 1342
2011 Long-haul measure 376 3426
2011 Short-haul measure 226 1722
2011 Long-haul measure 527 4780
2011 Short-haul measure 183 1360
2011 Long-haul measure 604 5314
2011 Long-haul measure 324 3023
2011 Long-haul measure 324 3029
2011 Long-haul measure 448 4226
2011 Short-haul measure 158 1421
2011 Short-haul measure 166 1503
2011 Long-haul measure 289 2578
2011 Short-haul measure 182 1360
2011 Short-haul measure 137 1055
2011 Short-haul measure 60 1030
2011 Short-haul measure 164 1482
2011 Short-haul measure 164 1476
2011 Long-haul measure 254 2352
2011 Long-haul measure 364 3306
2011 Long-haul measure 390 3562
2011 Long-haul measure 314 2658
2011 Long-haul measure 261 2006
2011 Short-haul measure 194 1460
2011 Long-haul measure 1053 9978
2011 Short-haul measure 107 744
2011 Long-haul measure 533 5052
2011 Long-haul measure 277 2136
2011 Long-haul measure 218 2052
2011 Long-haul measure 221 2028
2011 Short-haul measure 142 1036
2011 Short-haul measure 237 1810
2011 Long-haul measure 237 2181
2011 Long-haul measure 268 2483
2011 Long-haul measure 260 2411
2011 Long-haul measure 579 5391
2011 Long-haul measure 295 2746
2011 Long-haul measure 227 2088
2011 Long-haul measure 242 2235
2011 Short-haul measure 112 847
2011 Long-haul measure 987 13192
2011 Long-haul measure 2324 31106
2011 Long-haul measure 236 2180
2011 Long-haul measure 227 2086
2011 Long-haul measure 416 3815
2011 Long-haul measure 406 3714
2011 Short-haul measure 154 1134
2011 Short-haul measure 168 1517
2011 Short-haul measure 127 1176
2011 Long-haul measure 344 3222
2011 Long-haul measure 516 4781
2011 Long-haul measure 323 2912
2011 Long-haul measure 441 4156
2011 Long-haul measure 258 2393
2011 Short-haul measure 182 1709
2011 Long-haul measure 537 4980
2011 Long-haul measure 315 2940
2011 Long-haul measure 392 3574
2011 Long-haul measure 453 4172
2011 Short-haul measure 81 598
2011 Short-haul measure 170 1534
2011 Long-haul measure 560 5310
2011 Long-haul measure 463 4270
2011 Long-haul measure 642 6106
2011 Long-haul measure 219 2014
2011 Short-haul measure 196 1787
2011 Long-haul measure 451 4147
2011 Long-haul measure 557 5172
2011 Long-haul measure 328 2956
2011 Long-haul measure 464 4380
2011 Long-haul measure 232 2190
2011 Long-haul measure 246 2274
2011 Short-haul measure 194 1765
2011 Short-haul measure 147 1373
2011 Short-haul measure 54 377
2011 Short-haul measure 202 1848
2011 Long-haul measure 1464 19522
2011 Short-haul measure 220 1667
2011 Long-haul measure 774 10322
2011 Short-haul measure 222 1890
2011 Short-haul measure 153 1426
2011 Long-haul measure 310 2835
2011 Long-haul measure 372 3382
2011 Long-haul measure 564 5239
2011 Short-haul measure 182 1653
2011 Short-haul measure 50 343
2011 Long-haul measure 1058 14050
2011 Long-haul measure 362 3284
2011 Short-haul measure 123 880
2011 Long-haul measure 340 3182
2011 Long-haul measure 935 12494
2011 Long-haul measure 502 4640
2011 Short-haul measure 141 1088
2011 Long-haul measure 350 3170
2011 Long-haul measure 223 2047
2011 Short-haul measure 99 686
2011 Long-haul measure 295 2649
2011 Long-haul measure 550 5108
2011 Long-haul measure 294 2736
2011 Long-haul measure 279 2484
2011 Short-haul measure 201 1835
2011 Long-haul measure 604 5628
2011 Short-haul measure 195 1781
2011 Long-haul measure 297 2715
2011 Long-haul measure 351 3235
2011 Long-haul measure 520 4874
2011 Short-haul measure 57 402
2011 Short-haul measure 93 693
2011 Long-haul measure 1478 19704
2011 Long-haul measure 399 3699
2011 Short-haul measure 170 1591
2011 Short-haul measure 169 1252
2011 Short-haul measure 126 904
2011 Short-haul measure 148 1381
2011 Long-haul measure 281 2607
2011 Short-haul measure 187 1753
2011 Short-haul measure 252 1932
2011 Long-haul measure 382 3478
2011 Long-haul measure 493 4666
2011 Short-haul measure 167 1238
2011 Long-haul measure 387 3640
2011 Long-haul measure 494 4614
2011 Long-haul measure 267 2479
2011 Short-haul measure 172 1611
2011 Short-haul measure 198 1805
2011 Short-haul measure 20 396
2011 Short-haul measure 117 888
2011 Long-haul measure 359 3158
2011 Long-haul measure 379 3449
2011 Long-haul measure 342 3093
2011 Long-haul measure 552 5183
2011 Long-haul measure 256 2372
2011 Long-haul measure 576 5362
2011 Short-haul measure 96 660
2011 Long-haul measure 614 5722
2011 Short-haul measure 206 1890
2011 Short-haul measure 192 1750
2011 Long-haul measure 1158 14066
2011 Short-haul measure 229 1887
2011 Long-haul measure 639 5964
2011 Long-haul measure 240 2214
2011 Long-haul measure 269 2070
2011 Short-haul measure 171 1268
2011 Long-haul measure 296 2760
2011 Short-haul measure 134 1030
2011 Long-haul measure 340 3186
2011 Long-haul measure 267 2526
2011 Long-haul measure 253 2339
2011 Long-haul measure 309 2829
2011 Short-haul measure 114 808
2011 Long-haul measure 938 12530
2011 Short-haul measure 139 1241
2011 Short-haul measure 129 1190
2011 Long-haul measure 1265 16830
2011 Long-haul measure 359 3315
2011 Long-haul measure 291 2657
2011 Long-haul measure 673 6400
2011 Long-haul measure 313 2814
2011 Long-haul measure 263 2020
2011 Long-haul measure 1693 21594
2011 Long-haul measure 278 2530
2011 Short-haul measure 171 1601
2011 Short-haul measure 39 256
2011 Short-haul measure 20 300
2011 Short-haul measure 96 717
2011 Long-haul measure 520 4928
2011 Long-haul measure 336 3036
2011 Long-haul measure 531 4922
2011 Long-haul measure 378 3444
2011 Short-haul measure 185 1679
2011 Short-haul measure 186 1691
2011 Short-haul measure 140 1247
2011 Short-haul measure 181 1644
2011 Long-haul measure 571 5314
2011 Short-haul measure 179 1683
2011 Long-haul measure 276 2128
2011 Long-haul measure 414 3789
2011 Short-haul measure 173 1286
2011 Long-haul measure 268 2382
2011 Long-haul measure 254 2240
2011 Long-haul measure 455 3855
2011 Short-haul measure 270 1950
2011 Short-haul measure 204 1536
2011 Long-haul measure 1211 11499
2011 Long-haul measure 243 2246
2011 Short-haul measure 69 498
2011 Long-haul measure 445 3382
2011 Long-haul measure 352 2822
2011 Long-haul measure 241 2224
2011 Long-haul measure 235 2224
2011 Long-haul measure 295 2156
2011 Long-haul measure 277 2576
2011 Short-haul measure 186 1610
2011 Long-haul measure 317 2336
2011 Long-haul measure 485 3704
2011 Long-haul measure 393 2952
2011 Short-haul measure 221 1679
2011 Short-haul measure 223 1691
2011 Long-haul measure 272 2094
2011 Long-haul measure 460 3500
2011 Long-haul measure 335 2484
2011 Long-haul measure 243 2240
2011 Long-haul measure 244 2250
2011 Long-haul measure 386 3624
2011 Long-haul measure 344 2948
2011 Long-haul measure 384 3500
2011 Long-haul measure 467 3562
2011 Long-haul measure 328 2693
2011 Long-haul measure 493 4662
2011 Short-haul measure 265 1908
2011 Short-haul measure 247 1890
2011 Short-haul measure 209 1580
2011 Long-haul measure 521 4790
2011 Long-haul measure 369 3462
2011 Short-haul measure 157 1156
2011 Short-haul measure 179 1342
2011 Long-haul measure 247 2280
2011 Short-haul measure 137 996
2011 Short-haul measure 242 1726
2011 Long-haul measure 359 3366
2011 Long-haul measure 474 3746
2011 Long-haul measure 498 4078
2011 Short-haul measure 184 1254
2011 Short-haul measure 195 1632
2011 Long-haul measure 555 4958
2011 Short-haul measure 119 1101
2011 Short-haul measure 161 1191
2011 Long-haul measure 485 4584
2011 Long-haul measure 571 5310
2011 Long-haul measure 543 5044
2011 Short-haul measure 75 548
2011 Short-haul measure 141 1257
2011 Long-haul measure 515 4768
2011 Long-haul measure 286 2080
2011 Long-haul measure 289 2104
2011 Long-haul measure 341 3188
2011 Short-haul measure 212 1602
2011 Short-haul measure 163 1519
2011 Long-haul measure 975 12930
2011 Long-haul measure 326 3044
2011 Long-haul measure 514 4756
2011 Long-haul measure 291 2712
2011 Long-haul measure 375 3412
2011 Long-haul measure 352 3188
2011 Long-haul measure 278 2020
2011 Short-haul measure 136 1047
2011 Short-haul measure 133 1184
2011 Long-haul measure 264 2184
2011 Long-haul measure 294 2431
2011 Short-haul measure 153 1126
2011 Long-haul measure 449 4132
2011 Long-haul measure 226 2075
2011 Short-haul measure 67 484
2011 Short-haul measure 157 1154
2011 Long-haul measure 307 2757
2011 Short-haul measure 233 1884
2011 Long-haul measure 321 2944
2011 Short-haul measure 140 1018
2011 Short-haul measure 240 1832
2011 Short-haul measure 146 1356
2011 Short-haul measure 178 1616
2011 Short-haul measure 202 1522
2011 Short-haul measure 165 1490
2011 Long-haul measure 282 2518
2011 Short-haul measure 190 1731
2011 Short-haul measure 185 1683
2011 Long-haul measure 497 4698
2011 Long-haul measure 343 3107
2011 Long-haul measure 402 3674
2011 Long-haul measure 475 4380
2011 Short-haul measure 134 968
2011 Long-haul measure 268 2481
2011 Long-haul measure 223 2052
2011 Long-haul measure 430 3946
2011 Long-haul measure 501 4689
2011 Long-haul measure 280 2492
2011 Long-haul measure 2322 31182
2011 Long-haul measure 246 2078
2011 Long-haul measure 257 2380
2011 Short-haul measure 258 1976
2011 Long-haul measure 278 2480
2011 Long-haul measure 381 3475
2011 Long-haul measure 994 13188
2011 Long-haul measure 242 2236
2011 Long-haul measure 307 2758
2011 Long-haul measure 482 4248
2011 Long-haul measure 318 2858
2011 Long-haul measure 336 3040
2011 Long-haul measure 281 2040
2011 Long-haul measure 536 4968
2011 Long-haul measure 876 11588
2011 Long-haul measure 549 5151
2011 Long-haul measure 372 3437
2011 Long-haul measure 391 3566
2011 Long-haul measure 395 3610
2011 Short-haul measure 186 1396
2011 Long-haul measure 244 2258
2011 Long-haul measure 331 2988
2011 Long-haul measure 630 5880
2011 Long-haul measure 375 3418
2011 Long-haul measure 334 3126
2011 Short-haul measure 90 671
2011 Long-haul measure 266 2362
2011 Short-haul measure 91 680
2011 Long-haul measure 1532 19602
2011 Long-haul measure 4850 65144
2011 Long-haul measure 900 8600
2011 Long-haul measure 283 2056
2011 Long-haul measure 1020 9654
2011 Long-haul measure 259 2398
2011 Long-haul measure 344 3224
2011 Long-haul measure 578 7682
2011 Long-haul measure 2270 30372
2011 Short-haul measure 248 1988
2011 Short-haul measure 234 1127
2011 Long-haul measure 837 5183
2011 Long-haul measure 583 3581
2011 Short-haul measure 219 1658
2011 Long-haul measure 292 2608
2011 Long-haul measure 220 2072
2011 Long-haul measure 522 4008
2011 Long-haul measure 243 2058
2011 Long-haul measure 231 2052
2011 Short-haul measure 213 1616
2011 Short-haul measure 234 1787
2011 Long-haul measure 242 2121
2011 Short-haul measure 70 510
2011 Short-haul measure 177 1196
2011 Short-haul measure 183 1565
2011 Long-haul measure 304 2525
2011 Short-haul measure 159 1172
2011 Long-haul measure 529 4724
2011 Long-haul measure 260 2406
2011 Long-haul measure 376 2813
2011 Short-haul measure 108 754
2011 Long-haul measure 349 2658
2011 Short-haul measure 243 1856
2011 Short-haul measure 222 1956
2011 Short-haul measure 212 1800
2011 Long-haul measure 382 3482
2011 Long-haul measure 479 4420
2011 Short-haul measure 149 1088
2011 Short-haul measure 206 1558
2011 Long-haul measure 271 2406
2011 Short-haul measure 265 1910
2011 Long-haul measure 298 2178
2011 Long-haul measure 429 3932
2011 Long-haul measure 419 3840
2011 Long-haul measure 370 3366
2011 Short-haul measure 260 1872
2011 Long-haul measure 454 4176
2011 Long-haul measure 621 5798
2011 Long-haul measure 377 3432
2011 Long-haul measure 535 4966
2011 Long-haul measure 1007 12852
2011 Short-haul measure 111 1592
2011 Short-haul measure 129 1195
2011 Long-haul measure 282 2052
2011 Long-haul measure 303 2826
2011 Long-haul measure 314 2826
2011 Long-haul measure 374 3402
2011 Short-haul measure 158 1418
2011 Short-haul measure 164 1214
2011 Long-haul measure 237 2946
2011 Short-haul measure 228 1612
2011 Long-haul measure 399 3065
2011 Long-haul measure 320 2886
2011 Long-haul measure 999 13256
2011 Long-haul measure 328 3068
2011 Long-haul measure 574 7688
2011 Long-haul measure 498 4712
2011 Long-haul measure 497 6014
2011 Short-haul measure 195 1462
2011 Long-haul measure 556 5164
2011 Short-haul measure 228 1672
2011 Long-haul measure 349 3158
2011 Long-haul measure 871 11628
2011 Long-haul measure 1003 9492
2011 Short-haul measure 136 1045
2011 Long-haul measure 428 3928
2011 Short-haul measure 191 1741
2011 Long-haul measure 398 3634
2011 Long-haul measure 1037 13872
2011 Long-haul measure 1063 14212
2011 Long-haul measure 317 2962
2011 Long-haul measure 301 2804
2011 Long-haul measure 308 2872
2011 Long-haul measure 874 11670
2011 Long-haul measure 1100 14718
2011 Long-haul measure 394 3600
2011 Short-haul measure 160 1493
2011 Long-haul measure 767 7206
2011 Long-haul measure 542 5028
2011 Long-haul measure 330 2827
2011 Long-haul measure 419 3836
2011 Long-haul measure 808 7606
2011 Long-haul measure 559 5192
2011 Long-haul measure 717 6720
2011 Short-haul measure 173 1624
2011 Short-haul measure 244 1804
2011 Long-haul measure 532 4936
2011 Long-haul measure 379 3562
2011 Long-haul measure 219 2063
2011 Long-haul measure 601 8044
2011 Short-haul measure 159 1481
2011 Long-haul measure 756 7206
2011 Short-haul measure 119 844
2011 Long-haul measure 840 11102
2011 Long-haul measure 440 4038
2011 Short-haul measure 102 767
2011 Short-haul measure 62 442
2011 Short-haul measure 113 793
2011 Short-haul measure 207 1440
2011 Long-haul measure 300 2575
2011 Long-haul measure 564 5246
2011 Long-haul measure 336 3200
2011 Long-haul measure 411 3867
2011 Long-haul measure 272 2473
2011 Long-haul measure 695 6506
2011 Long-haul measure 826 7778
2011 Short-haul measure 146 1069
2011 Short-haul measure 69 504
2011 Long-haul measure 380 3460
2011 Long-haul measure 245 2097
2011 Short-haul measure 191 1742
2011 Short-haul measure 226 1720
2011 Short-haul measure 135 1035
2011 Long-haul measure 684 6506
2011 Long-haul measure 735 6892
2011 Long-haul measure 250 2308
2011 Long-haul measure 320 2992
2011 Long-haul measure 367 3446
2011 Long-haul measure 892 11918
2011 Short-haul measure 86 576
2011 Long-haul measure 940 12618
2011 Long-haul measure 495 4574
2011 Long-haul measure 228 2096
2011 Long-haul measure 1728 23074
2011 Long-haul measure 272 2090
2011 Long-haul measure 282 2176
2011 Long-haul measure 299 2678
2011 Long-haul measure 1087 14542
2011 Long-haul measure 382 3484
2011 Short-haul measure 123 1134
2011 Short-haul measure 128 1188
2011 Long-haul measure 265 2452
2011 Short-haul measure 144 1046
2012 Short-haul measure 184 1254
2012 Short-haul measure 252 1932
2012 Short-haul measure 230 1622
2012 Long-haul measure 277 2466
2012 Short-haul measure 181 1354
2012 Short-haul measure 102 708
2012 Short-haul measure 55 388
2012 Long-haul measure 299 2188
2012 Long-haul measure 252 2226
2012 Short-haul measure 202 1522
2012 Long-haul measure 251 2214
2012 Short-haul measure 249 1784
2012 Short-haul measure 239 1824
2012 Short-haul measure 183 1366
2012 Short-haul measure 158 1164
2012 Long-haul measure 336 3040
2012 Long-haul measure 362 3284
2012 Long-haul measure 274 2108
2012 Long-haul measure 268 2060
2012 Short-haul measure 56 393
2012 Long-haul measure 265 2452
2012 Long-haul measure 257 2380
2012 Long-haul measure 372 3382
2012 Long-haul measure 440 3331
2012 Long-haul measure 301 2698
2012 Long-haul measure 347 3140
2012 Long-haul measure 334 3018
2012 Long-haul measure 529 4902
2012 Short-haul measure 123 880
2012 Long-haul measure 340 3182
2012 Short-haul measure 90 671
2012 Short-haul measure 72 522
2012 Short-haul measure 129 1195
2012 Short-haul measure 245 1872
2012 Short-haul measure 213 1612
2012 Short-haul measure 192 1750
2012 Short-haul measure 48 328
2012 Short-haul measure 176 1652
2012 Long-haul measure 271 2406
2012 Long-haul measure 499 4614
2012 Long-haul measure 473 4358
2012 Long-haul measure 437 4014
2012 Long-haul measure 430 3942
2012 Long-haul measure 345 3124
2012 Short-haul measure 254 1824
2012 Long-haul measure 466 4400
2012 Short-haul measure 57 402
2012 Short-haul measure 116 818
2012 Long-haul measure 1063 14212
2012 Long-haul measure 261 2006
2012 Short-haul measure 154 1134
2012 Short-haul measure 170 1591
2012 Long-haul measure 357 3242
2012 Short-haul measure 162 1196
2012 Long-haul measure 256 2365
2012 Short-haul measure 191 1743
2012 Short-haul measure 156 1405
2012 Long-haul measure 269 2392
2012 Short-haul measure 141 1088
2012 Long-haul measure 232 2190
2012 Long-haul measure 731 6968
2012 Long-haul measure 300 2792
2012 Short-haul measure 89 602
2012 Long-haul measure 281 2038
2012 Short-haul measure 223 1694
2012 Long-haul measure 341 3188
2012 Long-haul measure 341 3190
2012 Long-haul measure 530 4918
2012 Short-haul measure 191 1434
2012 Long-haul measure 272 2090
2012 Short-haul measure 106 738
2012 Long-haul measure 476 4392
2012 Long-haul measure 278 2582
2012 Short-haul measure 226 1722
2012 Short-haul measure 183 1668
2012 Long-haul measure 558 5180
2012 Long-haul measure 406 3714
2012 Short-haul measure 153 1123
2012 Short-haul measure 112 786
2012 Short-haul measure 234 1784
2012 Short-haul measure 204 1542
2012 Long-haul measure 274 2110
2012 Long-haul measure 279 2484
2012 Long-haul measure 454 4176
2012 Long-haul measure 533 5052
2012 Long-haul measure 295 2693
2012 Long-haul measure 390 3562
2012 Short-haul measure 194 1765
2012 Long-haul measure 387 3530
2012 Short-haul measure 164 1476
2012 Long-haul measure 660 8783
2012 Short-haul measure 147 1373
2012 Short-haul measure 202 1848
2012 Short-haul measure 164 1216
2012 Short-haul measure 54 377
2012 Short-haul measure 102 767
2012 Short-haul measure 146 1304
2012 Long-haul measure 443 4076
2012 Long-haul measure 376 3426
2012 Long-haul measure 1043 9874
2012 Short-haul measure 139 1238
2012 Short-haul measure 140 1304
2012 Long-haul measure 360 3264
2012 Long-haul measure 290 2592
2012 Long-haul measure 282 2052
2012 Long-haul measure 286 2658
2012 Long-haul measure 375 3412
2012 Long-haul measure 290 2596
2012 Long-haul measure 292 2608
2012 Long-haul measure 318 2858
2012 Long-haul measure 352 3188
2012 Short-haul measure 182 1360
2012 Long-haul measure 465 4392
2012 Short-haul measure 195 1836
2012 Long-haul measure 443 4068
2012 Short-haul measure 134 1247
2012 Long-haul measure 505 4780
2012 Short-haul measure 201 1890
2012 Long-haul measure 377 3432
2012 Long-haul measure 787 7402
2012 Long-haul measure 374 3402
2012 Long-haul measure 243 2246
2012 Long-haul measure 392 3574
2012 Long-haul measure 380 3574
2012 Short-haul measure 157 1154
2012 Short-haul measure 260 1996
2012 Long-haul measure 464 4380
2012 Short-haul measure 106 806
2012 Short-haul measure 96 717
2012 Short-haul measure 85 566
2012 Long-haul measure 439 5807
2012 Long-haul measure 681 6376
2012 Long-haul measure 356 3230
2012 Short-haul measure 114 804
2012 Long-haul measure 233 2196
2012 Long-haul measure 364 3306
2012 Long-haul measure 358 3254
2012 Long-haul measure 419 3840
2012 Long-haul measure 767 7206
2012 Long-haul measure 251 2317
2012 Short-haul measure 214 1966
2012 Long-haul measure 496 6583
2012 Long-haul measure 340 3186
2012 Long-haul measure 741 6954
2012 Long-haul measure 437 4124
2012 Long-haul measure 735 6892
2012 Long-haul measure 295 2746
2012 Long-haul measure 458 4323
2012 Long-haul measure 269 2070
2012 Long-haul measure 1517 20228
2012 Short-haul measure 134 1030
2012 Short-haul measure 78 573
2012 Short-haul measure 81 598
2012 Long-haul measure 282 2518
2012 Long-haul measure 254 2352
2012 Long-haul measure 987 13192
2012 Short-haul measure 138 1000
2012 Long-haul measure 279 2596
2012 Long-haul measure 294 2736
2012 Long-haul measure 729 6950
2012 Short-haul measure 197 1803
2012 Short-haul measure 151 1353
2012 Short-haul measure 112 847
2012 Long-haul measure 273 2530
2012 Short-haul measure 91 680
2012 Long-haul measure 279 2590
2012 Long-haul measure 523 4848
2012 Long-haul measure 524 4958
2012 Long-haul measure 417 3926
2012 Short-haul measure 122 936
2012 Long-haul measure 345 3230
2012 Short-haul measure 181 1644
2012 Long-haul measure 284 2693
2012 Long-haul measure 404 3696
2012 Long-haul measure 416 3814
2012 Short-haul measure 196 1470
2012 Long-haul measure 359 3362
2012 Long-haul measure 274 2540
2012 Short-haul measure 180 1342
2012 Long-haul measure 313 2923
2012 Long-haul measure 387 3640
2012 Long-haul measure 521 4822
2012 Long-haul measure 258 2390
2012 Long-haul measure 421 5620
2012 Long-haul measure 488 4614
2012 Long-haul measure 448 4226
2012 Long-haul measure 269 2498
2012 Long-haul measure 545 5170
2012 Short-haul measure 175 1304
2012 Short-haul measure 190 1733
2012 Long-haul measure 381 3470
2012 Long-haul measure 372 3384
2012 Long-haul measure 316 2954
2012 Short-haul measure 101 761
2012 Short-haul measure 96 719
2012 Short-haul measure 213 1616
2012 Short-haul measure 112 853
2012 Short-haul measure 204 1869
2012 Short-haul measure 141 1084
2012 Short-haul measure 203 1908
2012 Short-haul measure 193 1815
2012 Long-haul measure 285 2198
2012 Long-haul measure 289 2693
2012 Short-haul measure 60 362
2012 Long-haul measure 356 3386
2012 Short-haul measure 201 1892
2012 Short-haul measure 188 1716
2012 Short-haul measure 182 1653
2012 Short-haul measure 119 912
2012 Long-haul measure 319 2982
2012 Short-haul measure 193 1758
2012 Short-haul measure 199 1822
2012 Short-haul measure 173 1624
2012 Long-haul measure 518 6873
2012 Long-haul measure 532 4936
2012 Long-haul measure 1036 13746
2012 Long-haul measure 705 6604
2012 Long-haul measure 663 6198
2012 Long-haul measure 342 3253
2012 Long-haul measure 703 6696
2012 Long-haul measure 264 2447
2012 Long-haul measure 319 2980
2012 Long-haul measure 239 2205
2012 Short-haul measure 192 1748
2012 Long-haul measure 390 5151
2012 Long-haul measure 261 2310
2012 Long-haul measure 266 2467
2012 Short-haul measure 137 1055
2012 Long-haul measure 286 2657
2012 Long-haul measure 267 2526
2012 Long-haul measure 242 2234
2012 Long-haul measure 509 4873
2012 Long-haul measure 334 3014
2012 Short-haul measure 176 1312
2012 Long-haul measure 1390 18630
2012 Long-haul measure 1273 17104
2012 Long-haul measure 1551 20690
2012 Short-haul measure 204 1536
2012 Short-haul measure 173 1284
2012 Long-haul measure 838 11182
2012 Long-haul measure 429 4041
2012 Short-haul measure 225 1708
2012 Short-haul measure 130 1155
2012 Short-haul measure 139 1068
2012 Long-haul measure 522 4946
2012 Long-haul measure 373 3498
2012 Long-haul measure 297 2656
2012 Long-haul measure 454 4290
2012 Long-haul measure 377 3542
2012 Long-haul measure 385 3620
2012 Long-haul measure 261 2418
2012 Short-haul measure 181 1348
2012 Long-haul measure 382 3590
2012 Long-haul measure 285 2650
2012 Long-haul measure 308 2874
2012 Long-haul measure 470 4440
2012 Short-haul measure 69 503
2012 Short-haul measure 147 1078
2012 Long-haul measure 293 2778
2012 Short-haul measure 120 1108
2012 Long-haul measure 388 3538
2012 Long-haul measure 287 2668
2012 Short-haul measure 122 1123
2012 Short-haul measure 133 1178
2012 Short-haul measure 160 1184
2012 Long-haul measure 332 3158
2012 Short-haul measure 172 1611
2012 Short-haul measure 199 1817
2012 Long-haul measure 846 11290
2012 Long-haul measure 535 4958
2012 Long-haul measure 335 3030
2012 Long-haul measure 398 3634
2012 Long-haul measure 219 2063
2012 Short-haul measure 194 1772
2012 Long-haul measure 294 2737
2012 Short-haul measure 206 1890
2012 Long-haul measure 440 4038
2012 Long-haul measure 647 6046
2012 Long-haul measure 224 2113
2012 Long-haul measure 335 3133
2012 Long-haul measure 399 3644
2012 Long-haul measure 577 5368
2012 Long-haul measure 380 3462
2012 Long-haul measure 1111 14762
2012 Short-haul measure 240 1832
2012 Long-haul measure 913 12196
2012 Long-haul measure 394 3701
2012 Long-haul measure 335 3130
2012 Long-haul measure 348 3258
2012 Long-haul measure 361 3382
2012 Long-haul measure 308 2871
2012 Short-haul measure 195 1781
2012 Long-haul measure 515 4874
2012 Long-haul measure 493 4666
2012 Short-haul measure 198 1864
2012 Long-haul measure 386 3630
2012 Short-haul measure 229 1744
2012 Short-haul measure 114 868
2012 Short-haul measure 244 1744
2012 Short-haul measure 99 686
2012 Long-haul measure 323 2912
2012 Long-haul measure 855 11416
2012 Short-haul measure 97 726
2012 Long-haul measure 834 7966
2012 Short-haul measure 250 1912
2012 Long-haul measure 281 2164
2012 Long-haul measure 414 5467
2012 Long-haul measure 337 3158
2012 Long-haul measure 278 2480
2012 Long-haul measure 524 4856
2012 Short-haul measure 132 952
2012 Short-haul measure 266 1922
2012 Long-haul measure 467 4304
2012 Short-haul measure 154 1128
2012 Long-haul measure 595 5538
2012 Long-haul measure 693 6492
2012 Long-haul measure 324 3030
2012 Short-haul measure 147 1368
2012 Long-haul measure 251 2378
2012 Long-haul measure 297 2764
2012 Long-haul measure 430 4052
2012 Long-haul measure 265 2512
2012 Long-haul measure 632 5952
2012 Short-haul measure 178 1615
2012 Long-haul measure 471 4344
2012 Long-haul measure 395 3610
2012 Short-haul measure 196 1787
2012 Short-haul measure 197 1800
2012 Long-haul measure 363 3302
2012 Long-haul measure 346 3130
2012 Long-haul measure 313 2812
2012 Short-haul measure 173 1290
2012 Long-haul measure 718 6840
2012 Long-haul measure 391 3566
2012 Long-haul measure 285 2648
2012 Short-haul measure 159 1431
2012 Short-haul measure 137 1218
2012 Long-haul measure 300 2196
2012 Long-haul measure 412 3774
2012 Long-haul measure 370 3364
2012 Long-haul measure 445 4088
2012 Long-haul measure 270 2080
2012 Short-haul measure 146 1066
2012 Short-haul measure 213 1614
2012 Long-haul measure 356 3339
2012 Long-haul measure 244 2250
2012 Short-haul measure 193 1817
2012 Short-haul measure 33 546
2012 Long-haul measure 388 3544
2012 Long-haul measure 299 2678
2012 Long-haul measure 262 2481
2012 Short-haul measure 135 1196
2012 Long-haul measure 279 2482
2012 Long-haul measure 362 3288
2012 Short-haul measure 187 1701
2012 Short-haul measure 121 928
2012 Long-haul measure 219 2014
2012 Short-haul measure 66 1092
2012 Short-haul measure 198 1494
2012 Short-haul measure 224 1706
2012 Long-haul measure 279 2595
2012 Long-haul measure 267 2525
2012 Short-haul measure 114 808
2012 Short-haul measure 261 1878
2012 Short-haul measure 75 551
2012 Short-haul measure 73 534
2012 Long-haul measure 285 2072
2012 Long-haul measure 510 4718
2012 Long-haul measure 872 8226
2012 Long-haul measure 409 3742
2012 Long-haul measure 364 3413
2012 Long-haul measure 630 5880
2012 Long-haul measure 354 3212
2012 Long-haul measure 419 3836
2012 Long-haul measure 826 7778
2012 Long-haul measure 416 3806
2012 Long-haul measure 594 5638
2012 Long-haul measure 809 7614
2012 Short-haul measure 194 1460
2012 Short-haul measure 227 1724
2012 Short-haul measure 185 1679
2012 Short-haul measure 84 623
2012 Long-haul measure 367 3442
2012 Short-haul measure 155 1393
2012 Short-haul measure 139 1292
2012 Long-haul measure 819 7706
2012 Long-haul measure 301 2702
2012 Long-haul measure 280 2494
2012 Short-haul measure 167 1506
2012 Short-haul measure 179 1629
2012 Long-haul measure 336 3034
2012 Long-haul measure 405 3702
2012 Long-haul measure 370 3370
2012 Long-haul measure 398 3633
2012 Long-haul measure 317 2909
2012 Short-haul measure 132 1018
2012 Long-haul measure 355 3224
2012 Long-haul measure 315 2834
2012 Long-haul measure 303 2722
2012 Long-haul measure 295 2156
2012 Long-haul measure 342 3098
2012 Long-haul measure 289 2578
2012 Long-haul measure 289 2110
2012 Long-haul measure 245 2266
2012 Long-haul measure 233 2205
2012 Long-haul measure 663 6204
2012 Short-haul measure 91 683
2012 Long-haul measure 351 3179
2012 Long-haul measure 523 4850
2012 Short-haul measure 185 1733
2012 Short-haul measure 237 1810
2012 Short-haul measure 62 440
2012 Long-haul measure 607 5654
2012 Short-haul measure 145 1294
2012 Short-haul measure 139 1291
2012 Long-haul measure 511 4780
2012 Short-haul measure 99 741
2012 Long-haul measure 309 2776
2012 Long-haul measure 361 3333
2012 Short-haul measure 209 1916
2012 Short-haul measure 203 1855
2012 Long-haul measure 497 4594
2012 Long-haul measure 559 5192
2012 Long-haul measure 448 4124
2012 Long-haul measure 358 3360
2012 Long-haul measure 780 7335
2012 Long-haul measure 692 6483
2012 Long-haul measure 699 6604
2012 Short-haul measure 174 1170
2012 Short-haul measure 135 1035
2012 Long-haul measure 327 3054
2012 Long-haul measure 225 2066
2012 Short-haul measure 154 1386
2012 Short-haul measure 228 1927
2012 Short-haul measure 210 1927
2012 Short-haul measure 140 1252
2012 Short-haul measure 136 1207
2012 Long-haul measure 332 3000
2012 Long-haul measure 406 3716
2012 Long-haul measure 382 3484
2012 Short-haul measure 138 1226
2012 Short-haul measure 143 1272
2012 Long-haul measure 253 2338
2012 Short-haul measure 34 550
2012 Long-haul measure 270 2394
2012 Long-haul measure 254 2355
2012 Long-haul measure 383 3496
2012 Short-haul measure 66 546
2012 Long-haul measure 287 2666
2012 Long-haul measure 352 3299
2012 Long-haul measure 438 4028
2012 Long-haul measure 288 2684
2012 Short-haul measure 77 567
2012 Long-haul measure 272 2473
2012 Short-haul measure 132 1226
2012 Long-haul measure 296 2649
2012 Long-haul measure 1170 15552
2012 Short-haul measure 114 869
2012 Short-haul measure 206 1558
2012 Short-haul measure 124 887
2012 Long-haul measure 232 2133
2012 Short-haul measure 218 1999
2012 Long-haul measure 221 2084
2012 Long-haul measure 246 2048
2012 Long-haul measure 311 2792
2012 Short-haul measure 50 343
2012 Short-haul measure 90 674
2012 Short-haul measure 105 734
2012 Short-haul measure 120 854
2012 Short-haul measure 126 1113
2012 Short-haul measure 126 1115
2012 Short-haul measure 127 908
2012 Short-haul measure 134 968
2012 Short-haul measure 136 1045
2012 Short-haul measure 138 1002
2012 Short-haul measure 139 1006
2012 Short-haul measure 141 1087
2012 Short-haul measure 142 1269
2012 Short-haul measure 142 1036
2012 Short-haul measure 142 1325
2012 Short-haul measure 143 1334
2012 Short-haul measure 145 1058
2012 Short-haul measure 158 1421
2012 Short-haul measure 162 1459
2012 Short-haul measure 170 1542
2012 Short-haul measure 183 1659
2012 Short-haul measure 186 1691
2012 Short-haul measure 212 1602
2012 Long-haul measure 214 2014
2012 Short-haul measure 218 1656
2012 Short-haul measure 220 1672
2012 Long-haul measure 223 2052
2012 Long-haul measure 225 2068
2012 Short-haul measure 233 1778
2012 Long-haul measure 238 2196
2012 Short-haul measure 246 1756
2012 Long-haul measure 248 2290
2012 Short-haul measure 251 1924
2012 Short-haul measure 252 1808
2012 Short-haul measure 252 1934
2012 Long-haul measure 255 2414
2012 Long-haul measure 260 2404
2012 Long-haul measure 262 2014
2012 Long-haul measure 264 2336
2012 Long-haul measure 267 2480
2012 Short-haul measure 268 1938
2012 Long-haul measure 274 2548
2012 Long-haul measure 275 2554
2012 Long-haul measure 278 2584
2012 Long-haul measure 288 2680
2012 Long-haul measure 297 2769
2012 Long-haul measure 299 2788
2012 Long-haul measure 301 2694
2012 Long-haul measure 302 2814
2012 Long-haul measure 303 2718
2012 Long-haul measure 326 2938
2012 Long-haul measure 335 3138
2012 Long-haul measure 342 3096
2012 Long-haul measure 346 3236
2012 Long-haul measure 346 3132
2012 Long-haul measure 347 3146
2012 Long-haul measure 351 3180
2012 Long-haul measure 357 3350
2012 Long-haul measure 358 3352
2012 Long-haul measure 365 3320
2012 Long-haul measure 375 3573
2012 Long-haul measure 375 3523
2012 Long-haul measure 378 3548
2012 Long-haul measure 379 3448
2012 Long-haul measure 380 3464
2012 Long-haul measure 384 3500
2012 Long-haul measure 389 3548
2012 Long-haul measure 396 3724
2012 Long-haul measure 402 3786
2012 Long-haul measure 404 3797
2012 Long-haul measure 405 3816
2012 Long-haul measure 409 3846
2012 Long-haul measure 413 3778
2012 Long-haul measure 413 3780
2012 Long-haul measure 415 3905
2012 Long-haul measure 424 3997
2012 Long-haul measure 426 3904
2012 Long-haul measure 438 4126
2012 Long-haul measure 449 4128
2012 Long-haul measure 450 4144
2012 Long-haul measure 467 4408
2012 Long-haul measure 472 6255
2012 Long-haul measure 473 4360
2012 Long-haul measure 477 4400
2012 Long-haul measure 479 4526
2012 Long-haul measure 487 4600
2012 Long-haul measure 490 4524
2012 Long-haul measure 495 4680
2012 Long-haul measure 495 4683
2012 Long-haul measure 521 4930
2012 Long-haul measure 534 5060
2012 Long-haul measure 542 5132
2012 Long-haul measure 582 5418
2012 Long-haul measure 583 5422
2012 Long-haul measure 583 5426
2012 Long-haul measure 602 5610
2012 Long-haul measure 642 6102
2012 Long-haul measure 648 6160
2012 Long-haul measure 652 6204
2012 Long-haul measure 685 6412
2012 Long-haul measure 704 6702
2012 Long-haul measure 715 6702
2012 Long-haul measure 722 6874
2012 Long-haul measure 768 7218
2012 Long-haul measure 988 13208
2012 Long-haul measure 1152 14122
2013 Short-haul measure 106 806
2013 Short-haul measure 191 1434
2013 Long-haul measure 404 3801
2013 Short-haul measure 213 1612
2013 Long-haul measure 253 2338
2013 Short-haul measure 56 393
2013 Short-haul measure 90 671
2013 Short-haul measure 112 786
2013 Short-haul measure 195 1775
2013 Short-haul measure 239 1824
2013 Long-haul measure 219 2014
2013 Long-haul measure 533 5052
2013 Short-haul measure 203 1534
2013 Short-haul measure 88 592
2013 Short-haul measure 147 1074
2013 Short-haul measure 164 1216
2013 Short-haul measure 187 1398
2013 Short-haul measure 194 1458
2013 Short-haul measure 96 656
2013 Long-haul measure 299 2190
2013 Short-haul measure 131 1007
2013 Short-haul measure 131 1162
2013 Short-haul measure 253 1018
2013 Short-haul measure 132 1018
2013 Short-haul measure 154 1433
2013 Long-haul measure 256 2262
2013 Long-haul measure 283 2581
2013 Long-haul measure 391 3677
2013 Long-haul measure 396 3722
2013 Long-haul measure 429 3934
2013 Long-haul measure 782 7354
2013 Short-haul measure 96 660
2013 Short-haul measure 97 731
2013 Short-haul measure 139 1291
2013 Short-haul measure 169 1531
2013 Short-haul measure 179 1621
2013 Short-haul measure 180 1634
2013 Short-haul measure 234 1784
2013 Long-haul measure 224 2113
2013 Long-haul measure 550 5108
2013 Short-haul measure 106 801
2013 Short-haul measure 110 835
2013 Long-haul measure 318 2860
2013 Long-haul measure 325 3038
2013 Long-haul measure 362 3396
2013 Long-haul measure 412 3878
2013 Long-haul measure 466 4298
2013 Long-haul measure 589 5484
2013 Short-haul measure 226 1722
2013 Short-haul measure 134 1030
2013 Short-haul measure 126 1169
2013 Short-haul measure 129 1195
2013 Short-haul measure 152 1367
2013 Long-haul measure 261 2006
2013 Long-haul measure 258 2390
2013 Long-haul measure 287 2564
2013 Long-haul measure 287 2668
2013 Long-haul measure 308 2874
2013 Long-haul measure 364 3358
2013 Long-haul measure 386 3630
2013 Long-haul measure 396 3728
2013 Long-haul measure 598 5567
2013 Long-haul measure 932 8805
2013 Short-haul measure 183 1366
2013 Long-haul measure 295 2746
2013 Short-haul measure 77 564
2013 Long-haul measure 319 2982
2013 Long-haul measure 735 6900
2013 Long-haul measure 295 2693
2013 Long-haul measure 391 3571
2013 Long-haul measure 400 3655
2013 Short-haul measure 97 730
2013 Long-haul measure 285 2546
2013 Long-haul measure 267 2366
2013 Short-haul measure 147 1373
2013 Long-haul measure 220 2019
2013 Short-haul measure 223 1694
2013 Long-haul measure 254 2352
2013 Long-haul measure 392 3574
2013 Long-haul measure 395 3610
2013 Long-haul measure 465 4392
2013 Short-haul measure 128 978
2013 Short-haul measure 146 1064
2013 Short-haul measure 162 1196
2013 Long-haul measure 268 2060
2013 Long-haul measure 272 2090
2013 Long-haul measure 270 2306
2013 Long-haul measure 268 2483
2013 Long-haul measure 362 3284
2013 Long-haul measure 542 5032
2013 Short-haul measure 69 501
2013 Short-haul measure 93 630
2013 Short-haul measure 95 716
2013 Short-haul measure 109 764
2013 Short-haul measure 138 1002
2013 Short-haul measure 182 1360
2013 Short-haul measure 148 1375
2013 Short-haul measure 200 1877
2013 Long-haul measure 219 2008
2013 Long-haul measure 268 2488
2013 Long-haul measure 278 2582
2013 Long-haul measure 304 2728
2013 Long-haul measure 320 3045
2013 Long-haul measure 369 3466
2013 Long-haul measure 390 3562
2013 Long-haul measure 382 3586
2013 Long-haul measure 398 3634
2013 Long-haul measure 407 3832
2013 Long-haul measure 414 3896
2013 Long-haul measure 424 3998
2013 Long-haul measure 440 4044
2013 Long-haul measure 439 4087
2013 Long-haul measure 483 4454
2013 Long-haul measure 496 4583
2013 Long-haul measure 568 5284
2013 Long-haul measure 639 5966
2013 Long-haul measure 729 6838
2013 Long-haul measure 855 11314
2013 Long-haul measure 1052 13966
2013 Long-haul measure 1883 25164
2013 Short-haul measure 46 315
2013 Short-haul measure 53 372
2013 Short-haul measure 73 529
2013 Short-haul measure 82 607
2013 Short-haul measure 220 1670
2013 Short-haul measure 179 1675
2013 Short-haul measure 252 1932
2013 Long-haul measure 374 3400
2013 Long-haul measure 477 4398
2013 Long-haul measure 827 11042
2013 Short-haul measure 77 567
2013 Short-haul measure 110 836
2013 Short-haul measure 204 1542
2013 Long-haul measure 248 2042
2013 Long-haul measure 261 2310
2013 Long-haul measure 267 2368
2013 Long-haul measure 301 2700
2013 Long-haul measure 305 2735
2013 Long-haul measure 396 3671
2013 Long-haul measure 436 4006
2013 Long-haul measure 448 4226
2013 Long-haul measure 508 4751
2013 Long-haul measure 525 4863
2013 Long-haul measure 647 6046
2013 Short-haul measure 124 884
2013 Long-haul measure 233 2025
2013 Long-haul measure 260 2352
2013 Long-haul measure 266 2466
2013 Long-haul measure 315 2836
2013 Long-haul measure 336 3034
2013 Long-haul measure 332 3102
2013 Long-haul measure 372 3382
2013 Long-haul measure 387 3530
2013 Long-haul measure 399 3811
2013 Long-haul measure 405 3811
2013 Short-haul measure 119 912
2013 Short-haul measure 180 1342
2013 Short-haul measure 170 1591
2013 Short-haul measure 198 1805
2013 Long-haul measure 267 2526
2013 Long-haul measure 351 3180
2013 Long-haul measure 464 4380
2013 Long-haul measure 526 4874
2013 Long-haul measure 535 4958
2013 Long-haul measure 664 6211
2013 Long-haul measure 529 4798
2013 Short-haul measure 154 1134
2013 Short-haul measure 194 1820
2013 Short-haul measure 57 402
2013 Short-haul measure 130 999
2013 Short-haul measure 66 1092
2013 Short-haul measure 211 1932
2013 Long-haul measure 274 2110
2013 Long-haul measure 278 2474
2013 Long-haul measure 296 2649
2013 Long-haul measure 317 2683
2013 Long-haul measure 323 3016
2013 Long-haul measure 350 3170
2013 Long-haul measure 454 4176
2013 Long-haul measure 565 5305
2013 Long-haul measure 837 11074
2013 Long-haul measure 276 2460
2013 Long-haul measure 340 3186
2013 Long-haul measure 416 3806
2013 Long-haul measure 448 4124
2013 Long-haul measure 717 6720
2013 Long-haul measure 735 6892
2013 Long-haul measure 826 7778
2013 Short-haul measure 91 680
2013 Short-haul measure 91 683
2013 Long-haul measure 283 2580
2013 Long-haul measure 438 4026
2013 Long-haul measure 540 5014
2013 Short-haul measure 108 754
2013 Long-haul measure 342 3098
2013 Long-haul measure 343 3104
2013 Long-haul measure 363 3294
2013 Long-haul measure 405 3701
2013 Short-haul measure 73 532
2013 Short-haul measure 101 762
2013 Short-haul measure 112 847
2013 Short-haul measure 118 903
2013 Short-haul measure 122 931
2013 Short-haul measure 125 956
2013 Short-haul measure 137 1055
2013 Short-haul measure 138 1060
2013 Short-haul measure 141 1088
2013 Short-haul measure 142 1099
2013 Short-haul measure 127 1124
2013 Short-haul measure 130 1148
2013 Short-haul measure 158 1160
2013 Short-haul measure 126 1168
2013 Short-haul measure 127 1176
2013 Short-haul measure 136 1205
2013 Short-haul measure 152 1359
2013 Short-haul measure 184 1372
2013 Short-haul measure 162 1456
2013 Short-haul measure 167 1506
2013 Short-haul measure 177 1609
2013 Short-haul measure 179 1629
2013 Short-haul measure 182 1653
2013 Short-haul measure 188 1716
2013 Short-haul measure 235 1792
2013 Short-haul measure 243 1858
2013 Short-haul measure 245 1872
2013 Short-haul measure 249 1907
2013 Long-haul measure 295 2156
2013 Long-haul measure 282 2176
2013 Long-haul measure 254 2355
2013 Long-haul measure 257 2380
2013 Long-haul measure 274 2434
2013 Long-haul measure 301 2694
2013 Long-haul measure 290 2698
2013 Long-haul measure 306 2746
2013 Long-haul measure 322 2898
2013 Long-haul measure 326 2941
2013 Long-haul measure 334 3014
2013 Long-haul measure 342 3093
2013 Long-haul measure 388 3112
2013 Long-haul measure 340 3182
2013 Long-haul measure 342 3202
2013 Long-haul measure 361 3333
2013 Long-haul measure 385 3513
2013 Long-haul measure 415 3801
2013 Long-haul measure 415 3802
2013 Long-haul measure 407 3828
2013 Long-haul measure 438 4126
2013 Long-haul measure 529 4900
2013 Long-haul measure 538 4994
2013 Long-haul measure 819 7706
2013 Long-haul measure 935 12494
2013 Long-haul measure 1382 18514
2013 Short-haul measure 135 1201
2013 Short-haul measure 194 1460
2013 Short-haul measure 221 1678
2013 Short-haul measure 223 1696
2013 Long-haul measure 277 2136
2013 Long-haul measure 248 2295
2013 Long-haul measure 272 2473
2013 Long-haul measure 267 2525
2013 Long-haul measure 278 2581
2013 Long-haul measure 310 2787
2013 Long-haul measure 324 3023
2013 Long-haul measure 344 3222
2013 Long-haul measure 364 3306
2013 Long-haul measure 405 3700
2013 Long-haul measure 409 3738
2013 Long-haul measure 414 3789
2013 Long-haul measure 379 5052
2013 Long-haul measure 553 5139
2013 Long-haul measure 1544 19530
2013 Short-haul measure 93 632
2013 Short-haul measure 141 1024
2013 Short-haul measure 149 1088
2013 Short-haul measure 160 1176
2013 Short-haul measure 130 1206
2013 Short-haul measure 201 1514
2013 Short-haul measure 171 1600
2013 Short-haul measure 183 1661
2013 Short-haul measure 188 1715
2013 Short-haul measure 227 1726
2013 Short-haul measure 232 1764
2013 Short-haul measure 246 1880
2013 Short-haul measure 211 1937
2013 Long-haul measure 263 2018
2013 Long-haul measure 263 2022
2013 Long-haul measure 271 2082
2013 Long-haul measure 222 2095
2013 Long-haul measure 275 2118
2013 Long-haul measure 233 2149
2013 Long-haul measure 236 2177
2013 Long-haul measure 263 2334
2013 Long-haul measure 256 2372
2013 Long-haul measure 263 2434
2013 Long-haul measure 302 2708
2013 Long-haul measure 310 2890
2013 Long-haul measure 315 2936
2013 Long-haul measure 330 3090
2013 Long-haul measure 355 3325
2013 Long-haul measure 367 3332
2013 Long-haul measure 390 3558
2013 Long-haul measure 393 3586
2013 Long-haul measure 489 4514
2013 Long-haul measure 579 5392
2013 Long-haul measure 627 5958
2013 Long-haul measure 665 6216
2013 Long-haul measure 702 6628
2013 Long-haul measure 814 7662
2013 Short-haul measure 135 1040
2013 Short-haul measure 146 1062
2013 Short-haul measure 151 1104
2013 Short-haul measure 171 1598
2013 Short-haul measure 184 1374
2013 Short-haul measure 185 1680
2013 Short-haul measure 193 1452
2013 Short-haul measure 202 1522
2013 Short-haul measure 203 1852
2013 Short-haul measure 212 1602
2013 Short-haul measure 213 1616
2013 Short-haul measure 219 1664
2013 Short-haul measure 229 1744
2013 Short-haul measure 237 1810
2013 Long-haul measure 244 2257
2013 Short-haul measure 245 1870
2013 Long-haul measure 245 2260
2013 Long-haul measure 246 2274
2013 Long-haul measure 251 2320
2013 Long-haul measure 254 2353
2013 Long-haul measure 259 2394
2013 Long-haul measure 263 2333
2013 Long-haul measure 264 2448
2013 Long-haul measure 266 2468
2013 Long-haul measure 274 2542
2013 Long-haul measure 277 2572
2013 Long-haul measure 277 2468
2013 Long-haul measure 279 2594
2013 Long-haul measure 280 2156
2013 Long-haul measure 295 2744
2013 Long-haul measure 295 2750
2013 Long-haul measure 298 2832
2013 Long-haul measure 303 2772
2013 Long-haul measure 306 2850
2013 Long-haul measure 329 3074
2013 Long-haul measure 335 3030
2013 Long-haul measure 341 3194
2013 Long-haul measure 349 3160
2013 Long-haul measure 364 3303
2013 Long-haul measure 372 3490
2013 Long-haul measure 373 3394
2013 Long-haul measure 378 3441
2013 Long-haul measure 392 3578
2013 Long-haul measure 396 3616
2013 Long-haul measure 397 5238
2013 Long-haul measure 397 5241
2013 Long-haul measure 398 3638
2013 Long-haul measure 405 3812
2013 Long-haul measure 410 3752
2013 Long-haul measure 421 3968
2013 Long-haul measure 425 4060
2013 Long-haul measure 443 4068
2013 Long-haul measure 448 4230
2013 Long-haul measure 464 4378
2013 Long-haul measure 464 4386
2013 Long-haul measure 479 4422
2013 Long-haul measure 525 4970
2013 Long-haul measure 562 5220
2013 Long-haul measure 570 5302
2013 Long-haul measure 580 5286
2013 Long-haul measure 699 6660
2013 Long-haul measure 711 6660
2013 Long-haul measure 739 6934
2013 Long-haul measure 742 6968
2013 Long-haul measure 800 7522
2013 Long-haul measure 828 7792
2013 Long-haul measure 950 8978
2013 Long-haul measure 976 9228
2013 Long-haul measure 1018 13606
2013 Long-haul measure 1042 13934
2013 Long-haul measure 1975 26512
2013 Short-haul measure 120 850
2013 Short-haul measure 137 1059
2013 Long-haul measure 324 2925
2013 Long-haul measure 332 2993
2013 Long-haul measure 519 4804
2013 Short-haul measure 115 812
2013 Short-haul measure 138 1286
2013 Short-haul measure 153 1120
2013 Short-haul measure 169 1527
2013 Long-haul measure 267 2056
2013 Long-haul measure 376 3528
2013 Long-haul measure 379 3454
2013 Long-haul measure 462 4362
2013 Long-haul measure 543 5144
2013 Long-haul measure 244 2310
2013 Long-haul measure 246 2270
2013 Long-haul measure 282 2676
2013 Long-haul measure 298 2773
2013 Long-haul measure 305 2840
2013 Long-haul measure 351 3284
2013 Long-haul measure 364 3310
2013 Long-haul measure 386 3628
2013 Long-haul measure 444 4080
2013 Long-haul measure 584 5434
2013 Long-haul measure 998 9548
2013 Long-haul measure 315 2937
2013 Long-haul measure 322 3063
2013 Long-haul measure 372 3494
2013 Long-haul measure 418 3832
2013 Long-haul measure 629 5874
2013 Long-haul measure 717 6724
2013 Long-haul measure 792 7453
2013 Short-haul measure 181 1697
2013 Long-haul measure 290 2695
2013 Long-haul measure 290 2701
2013 Long-haul measure 295 2748
2013 Long-haul measure 318 2973
2013 Long-haul measure 419 3836
2013 Long-haul measure 470 4442
2013 Short-haul measure 101 761
2013 Long-haul measure 233 2202
2013 Long-haul measure 298 2774
2013 Long-haul measure 318 2699
2013 Long-haul measure 510 4716
2013 Long-haul measure 429 3938
2013 Long-haul measure 431 4062
2013 Long-haul measure 463 4368
2013 Long-haul measure 778 7308
2013 Short-haul measure 157 1158
2013 Long-haul measure 345 3228
2013 Long-haul measure 388 3543
2013 Long-haul measure 682 6387
2013 Long-haul measure 507 6731
2013 Long-haul measure 1053 13972
2013 Long-haul measure 1098 14580
2013 Short-haul measure 92 686
2013 Long-haul measure 275 2446
2013 Long-haul measure 297 2655
2013 Long-haul measure 440 4042
2013 Long-haul measure 335 3031
2013 Short-haul measure 126 965
2013 Long-haul measure 296 2646
2013 Long-haul measure 296 2707
2013 Long-haul measure 341 3196
2013 Long-haul measure 447 4110
2013 Short-haul measure 142 1269
2013 Long-haul measure 994 9404
2013 Long-haul measure 314 2819
2013 Long-haul measure 397 3629
2013 Short-haul measure 224 1706
2013 Short-haul measure 251 1920
2013 Long-haul measure 271 2404
2013 Long-haul measure 296 2758
2013 Long-haul measure 366 3430
2013 Short-haul measure 134 1028
2013 Long-haul measure 219 2070
2013 Long-haul measure 222 2039
2013 Long-haul measure 270 2080
2013 Long-haul measure 299 2682
2013 Long-haul measure 360 3268
2013 Long-haul measure 447 4108
2013 Long-haul measure 479 4528
2013 Short-haul measure 115 872
2013 Short-haul measure 122 935
2013 Short-haul measure 186 1697
2013 Short-haul measure 189 1414
2013 Short-haul measure 216 1979
2013 Long-haul measure 224 2115
2013 Long-haul measure 235 2163
2013 Long-haul measure 251 2212
2013 Long-haul measure 296 2650
2013 Long-haul measure 316 2841
2013 Long-haul measure 338 3055
2013 Long-haul measure 366 3322
2013 Long-haul measure 381 3470
2013 Long-haul measure 388 3544
2013 Long-haul measure 415 3851
2013 Long-haul measure 425 3900
2013 Long-haul measure 536 4970
2013 Long-haul measure 357 3242
2013 Long-haul measure 412 3768
2013 Long-haul measure 466 4404
2013 Long-haul measure 786 7392
2013 Short-haul measure 161 1502
2013 Short-haul measure 206 1939
2013 Long-haul measure 220 2072
2013 Short-haul measure 220 1668
2013 Long-haul measure 241 2221
2013 Long-haul measure 273 2586
2013 Long-haul measure 283 2634
2013 Long-haul measure 309 2884
2013 Long-haul measure 376 3529
2013 Long-haul measure 400 3654
2013 Long-haul measure 417 3924
2013 Long-haul measure 527 4886
2013 Long-haul measure 253 2336
2013 Short-haul measure 140 1300
2013 Short-haul measure 179 1623
2013 Short-haul measure 105 790
2013 Long-haul measure 216 2039
2013 Short-haul measure 228 1732
2013 Short-haul measure 236 1677
2013 Long-haul measure 330 3086
2013 Long-haul measure 380 3517
2013 Long-haul measure 394 3596
2013 Long-haul measure 408 3734
2013 Long-haul measure 418 3884
2013 Long-haul measure 485 4474
2013 Long-haul measure 513 4750
2013 Long-haul measure 581 5408
2013 Long-haul measure 485 4478
2013 Long-haul measure 379 3450
2013 Long-haul measure 314 2828
2013 Long-haul measure 582 5412
2013 Long-haul measure 361 3331
2013 Long-haul measure 302 2703
2013 Long-haul measure 314 2820
2013 Long-haul measure 350 3174
2013 Long-haul measure 357 3241
2013 Short-haul measure 57 401
2013 Short-haul measure 57 406
2013 Short-haul measure 123 940
2013 Short-haul measure 140 1078
2013 Short-haul measure 212 1948
2013 Long-haul measure 228 2094
2013 Long-haul measure 437 4015
2013 Long-haul measure 438 4024
2013 Short-haul measure 90 674
2013 Short-haul measure 120 913
2013 Long-haul measure 523 4900
2013 Long-haul measure 533 5050
2013 Short-haul measure 92 687
2013 Long-haul measure 265 2348
2013 Long-haul measure 414 3792
2013 Short-haul measure 200 1504
2013 Short-haul measure 196 1785
2013 Short-haul measure 196 1793
2013 Long-haul measure 277 2466
2013 Short-haul measure 181 1348
2013 Long-haul measure 280 2601
2013 Long-haul measure 271 2412
2013 Long-haul measure 339 3062
2013 Short-haul measure 177 1605
2013 Short-haul measure 192 1751
2013 Short-haul measure 207 1567
2013 Long-haul measure 231 2181
2013 Long-haul measure 269 2442
2013 Short-haul measure 119 848
2013 Short-haul measure 176 1186
2013 Short-haul measure 186 1394
2013 Short-haul measure 202 1520
2013 Short-haul measure 233 1776
2013 Long-haul measure 246 2268
2013 Long-haul measure 262 2323
2013 Long-haul measure 271 2406
2013 Long-haul measure 300 2688
2013 Long-haul measure 381 3580
2013 Long-haul measure 342 3092
2013 Long-haul measure 329 2968
2013 Short-haul measure 153 1425
2013 Short-haul measure 164 1484
2013 Short-haul measure 199 1500
2013 Long-haul measure 238 2193
2013 Short-haul measure 236 1798
2013 Long-haul measure 260 2412
2013 Long-haul measure 294 2628
2013 Short-haul measure 116 882
2013 Short-haul measure 149 1091
2013 Long-haul measure 235 2162
2013 Long-haul measure 284 2534
2013 Long-haul measure 305 2740
2013 Long-haul measure 382 3484
2013 Short-haul measure 144 1290
2013 Long-haul measure 274 2114
2013 Long-haul measure 381 3468
2013 Long-haul measure 407 3719
2013 Long-haul measure 408 3733
2013 Long-haul measure 411 3706
2013 Long-haul measure 293 2138
2013 Short-haul measure 136 1206
2013 Short-haul measure 162 1460
2013 Short-haul measure 170 1259
2013 Short-haul measure 194 1828
2013 Short-haul measure 209 1916
2013 Short-haul measure 238 1817
2013 Long-haul measure 273 2098
2013 Long-haul measure 274 2487
2013 Long-haul measure 296 2651
2013 Long-haul measure 1494 20030
2013 Short-haul measure 146 1067
2013 Long-haul measure 261 2367
2013 Long-haul measure 353 3312
2013 Long-haul measure 518 4802
2013 Long-haul measure 378 3440
2013 Long-haul measure 496 4580
2013 Long-haul measure 345 3120
2013 Long-haul measure 250 2200
2013 Long-haul measure 520 4816
2013 Long-haul measure 586 5454
2013 Long-haul measure 711 6663
2013 Long-haul measure 935 12388
2013 Short-haul measure 214 1624
2013 Long-haul measure 239 2207
2013 Short-haul measure 267 1930
2013 Long-haul measure 271 2086
2014 Long-haul measure 246 2270
2014 Long-haul measure 318 2859
2014 Long-haul measure 371 3372
2014 Long-haul measure 376 3534
2014 Long-haul measure 542 5032
2014 Long-haul measure 1606 21540
2014 Short-haul measure 149 542
2014 Short-haul measure 149 547
2014 Short-haul measure 237 840
2014 Short-haul measure 329 1536
2014 Short-haul measure 352 1651
2014 Short-haul measure 381 1543
2014 Short-haul measure 382 1536
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 431 1789
2014 Short-haul measure 454 1926
2014 Long-haul measure 474 2022
2014 Long-haul measure 481 2011
2014 Long-haul measure 495 2285
2014 Long-haul measure 647 2856
2014 Long-haul measure 705 3073
2014 Long-haul measure 822 3649
2014 Long-haul measure 829 3617
2014 Long-haul measure 854 4023
2014 Short-haul measure 292 1062
2014 Long-haul measure 547 2539
2014 Long-haul measure 523 2475
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 569 2492
2014 Short-haul measure 111 389
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Long-haul measure 620 2634
2014 Short-haul measure 415 1897
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 262 1005
2014 Long-haul measure 616 2658
2014 Long-haul measure 788 3590
2014 Long-haul measure 992 4633
2014 Short-haul measure 391 1631
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 307 1181
2014 Long-haul measure 634 2603
2014 Short-haul measure 199 685
2014 Short-haul measure 309 1248
2014 Long-haul measure 809 3698
2014 Short-haul measure 439 1825
2014 Short-haul measure 381 1562
2014 Short-haul measure 269 1245
2014 Long-haul measure 875 4126
2014 Short-haul measure 247 1136
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Long-haul measure 1047 4750
2014 Long-haul measure 627 2706
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 407 1683
2014 Short-haul measure 269 1033
2014 Long-haul measure 912 4300
2014 Long-haul measure 767 3324
2014 Long-haul measure 765 3315
2014 Long-haul measure 773 3347
2014 Long-haul measure 715 3099
2014 Long-haul measure 775 3529
2014 Long-haul measure 672 2898
2014 Long-haul measure 692 2898
2014 Long-haul measure 539 2146
2014 Long-haul measure 686 3099
2014 Short-haul measure 162 537
2014 Long-haul measure 534 2190