countyname numwaterkm2
01 - Stockholm 59.4465423649
03 - Uppsala 31.7668054729
04 - Södermanland 62.0947858643
05 - Östergötland 45.0594318368
06 - Jönköping 57.8866030033
07 - Kronoberg 37.0796573328
08 - Kalmar 40.8180802612
10 - Blekinge 26.6499967099
12 - Skåne 32.9145284021
13 - Halland 67.1695591778
14 - Västra Götaland 43.332052648
17 - Värmland 45.7595937087
18 - Örebro 53.9086458277
19 - Västmanland 32.5257963212
20 - Dalarna 59.6904303402
21 - Gävleborg 106.677263071
22 - Västernorrland 96.6585500782
23 - Jämtland 75.8658153622
24 - Västerbotten 71.3919303169
25 - Norrbotten 39.3041035005