country trend title
Germany Favourable (FV) Emissions of acidifying substances
Slovenia Not reported Emissions of acidifying and eutrophying substances 2008-2011
Slovenia Not reported Emissions of ozone precursors
Slovenia Not reported Emissions of particulate matter
Slovenia Not reported Greenhouse gas emissions
Slovenia Not reported Nature areas under protection
Slovenia Not reported Total energy consumption by fuel
Slovenia Not reported Use of water resources
Slovenia Not reported Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo 2008-2011
Slovenia Not reported Izpusti delcev v zrak
Slovenia Not reported Izpusti predhodnikov ozona
Slovenia Not reported Izpusti toplogrednih plinov
Slovenia Not reported Raba vode
Slovenia Not reported Skupna raba energije po gorivih
Slovenia Not reported Varovana območja narave