næste
forrige
emner
Press Release Pascal source code Miljø: Nye kort giver Europas borgere et nærbillede af luftforureningen fra diffuse kilder — 25/05 2011
Hensigten med det europæisk dækkende register er at hjælpe Europas borgere med at involvere sig aktivt i beslutninger, der vedrører miljøet. Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur offentliggør i dag nye online-kort, der er udarbejdet i nært samarbejde med Det Fælles Forskningscenter, der er Kommissionens egen naturvidenskabelige tjenestegren. Med disse kort får borgerne for første gang mulighed for at udpege de største diffuse kilder til luftforurening, fx transport og luftfart. Det nye kortsæt består af 32 kort, som viser udledningen af bestemte forurenende stoffer såsom nitrogenoxider og partikler. Kortene kompletterer eksisterende data om emissioner fra individuelle industrianlæg, som findes i det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR).
Press Release Octet Stream Emballageaffald stadig ikke under kontrol — 07/10 2005
Der er behov for strenge mål, hvis EU's politiske målsætning om at reducere mængden af emballageaffald skal nås.

Permalinks

Handlinger