EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside Sidst ændret 22/04 2016
EEA's vurderinger om affald og materialeressourcer sigter mod at støtte udviklingen af politikker om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, herunder implementeringen af temastrategier og bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og om affaldsforebyggelse og -genanvendelse. Aktiviteterne omfatter overvågning og udvikling af indikatorer, evaluering af affalds- og ressourcepolitikkernes virkning samt identifikation af bedste praksis.

EEA's arbejde med affald og materialeressourcer omfatter bl.a.:

EEA's gruppe for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion leder EEA's arbejde med affald og materialeressourcer. Aktiviteterne gennemføres gennem et samarbejde med EEA's Europæiske Temacenter for Bæredygtighed i Forbrug og Produktion (ETC/SCP) og i samarbejde med EEA's netværk af lande (Eionet). Eurostat indsamler affaldsdata, og fra 2008 bliver det vært for centrene for miljødata vedrørende ressourcer, produkter og affald.

 

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100